Skip to content

Equinor tildeler Lufttransport RW AS helikopteroppdrag på norsk sokkel

(UTC)
(Image: Lufttransport RW AS)

Equinor har tildelt Lufttransport RW AS oppdrag for å operere to nye søk- og redningshelikoptre (SAR) for Troll- og Oseberg-området. Lufttransport blir den tredje helikopteroperatøren som kvalifiseres for oppdrag på norsk sokkel.

– Denne avtalen styrker vår robusthet og sikrer oss økt helikopterkapasitet. Lufttransport RW AS er et norskeid selskap med hovedbase i Tromsø, med mye erfaring fra drift av både søk- og redningshelikopter og tilbringerhelikopter. Vi ser frem til å samarbeide med dem fremover, sier Ørjan Kvelvane, direktør for Felles driftstjenester i Equinor.

Ørjan Kvelvane - portrett
Ørjan Kvelvane, direktør for Felles driftstjenester i Equinor

De to helikoptrene skal overtas av Lufttransport RW AS i andre kvartal 2025 og vil være klare for drift fra 2026. Helikoptrene som skal benyttes er av typen Leonardo AW 139, som er kvalifisert for å fly på norsk sokkel.

AW 139 er mye brukt i offshorebransjen globalt og benyttes blant annet på britisk sokkel, som søk- og redningstjeneste i Sverige og av Norsk Luftambulanse her hjemme.

– Vi har jobbet lenge med å kvalifisere en ny helikoptermodell som møter de strenge kravene på norsk sokkel. AW139 er en nyere helikoptertype med godt utprøvd teknologi som holder et høyt sikkerhetsnivå. Med denne avtalen får vi velutstyrte maskiner som kan operere godt under forholdene på norsk sokkel, og i henhold til våre sikkerhetskrav, både som søk- og redningshelikopter og som tilbringer, fortsetter Kvelvane.

De nye helikoptrene skal være SAR-beredskap og utføre oppdrag i Troll- og Osebergområdet i nordlige Nordsjøen. Et helikopter skal stasjoneres på Oseberg feltsenter.

Det andre helikopteret er en back-up-SAR som blir stasjonert på heliporten på Flesland. Dette helikopteret skal også benyttes til passasjertrafikk til og fra Equinors installasjoner. De nye helikoptrene kommer i tillegg til de to Sikorsky S-92 maskinene som i dag har disse oppgavene.

SAR-helikoptre er sentrale for å opprettholde beredskapen og tilbringertjenesten på norsk sokkel. De er også viktig for beredskapen langs hele kysten, også utover oppdrag relatert til petroleumsvirksomheten.

Avtalen som er tildelt Lufttransport har oppstart tidlig i 2026, med en varighet på fem år og fem ettårige opsjoner.

Kvalifisering for helikopteroppdrag på norsk sokkel:

  • Selskaper som skal fly SAR- og eller passasjerer på norsk sokkel må godkjennes av Luftfartstilsynet.
  • For å fly for Equinor må selskapet kvalifiseres gjennom en grundig prosess som omfatter en gjennomgang av hele selskapet, operasjonelt, teknisk, organisatorisk og ressursmessig.
  • En kvalifisering foregår i flere trinn og over et lengre tidsrom. Før oppstart av kontrakten skal det gjennomføres en oppstartsverifikasjon. For Lufttransport er dette en prosess som vil foregå gjennom hele 2025.
  • Equinor kvalifiserer nye helikoptertyper for oppdrag på norsk sokkel som allerede er i bruk i offshorebransjen. Andre forhold som miljøbetraktninger og erfaring fra bruksområde kommer i tillegg.
  • AW139 er en modell som Equinor har syv års erfaring med fra offshoretrafikk og SAR-transport fra selskapets virksomhet i USA og Brasil.

Siste nyheter