Skip to content

Equinors sikkerhetsresultat for 2023

(UTC)Last modified
(Foto: Einar Aslaksen / Equinor)

Sikkerhetsresultatene for 2023 viser en overordnet positiv trend ved utgangen av året.

For fjerde kvartal 2023 var frekvensen for alvorlige hendelser per million arbeidstimer (SIF) 0,4. Dette tilsvarer nivået ved utgangen av 2022. Alvorlige personskader inngår også i statistikken over alvorlige hendelser.

Antall alvorlige hendelser har aldri vært så lavt som i 2023.

Jannicke Nilsson - portrett
Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikkerhet, sikring og bærekraft
(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor)

– Det er oppløftende å se at det gode arbeidet våre ansatte og leverandører gjør hver dag for å styrke sikkerheten gir resultater. Vi bygger videre på tett samhandling med industrien med utveksling av læring fra hendelser og felles fokusområder inn i 2024, sier Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikkerhet, sikring og bærekraft.

– Vår lange erfaring fra proaktivt sikkerhetsarbeid i olje- og gassvirksomheten blir også tatt inn og videreført i nye verdikjeder innen fornybar energi og lavkarbon-løsninger, understreker Nilsson.

– Et eksempel på dette er felles bruk av livreddende regler som også er lansert for våre leverandører i ulike verdikjeder, sier Nilsson.

Utviklingen innen personskader viser en forbedring. For 2023 er frekvensen 2,4 for personskader per million arbeidstimer (TRIF), ned fra 2,5 i 2022.

Det er registrert totalt ti olje- og gasslekkasjer i 2023, opp fra åtte ved utgangen av 2022. Olje- og gasslekkasjer klassifiseres etter alvorlighetsgrad i forhold til utslippsrate.

I tredje kvartal rapporterte vi om et dødsfall på et tankskip i Malaysia. I tillegg har vi i 2023 klassifisert to hendelser med storulykke-potensial som også tidligere har blitt rapportert som alvorlige hendelser.

I 2023 er det gjort en stor innsats innen sikkerhetskritisk vedlikehold på Equinors installasjoner og anlegg.

– Å redusere etterslep på sikkerhetskritisk vedlikehold er svært viktig i arbeidet med å forebygge storulykker. Vi har nå det laveste registrerte nivået noensinne, sier Nilsson.

Ved utgangen av 2023 er utestående oppdrag innen sikkerhetskritisk vedlikehold redusert med 80% fra 2022. Dette er en fortsettelse av en utvikling gjennom de siste årene.

I 2023 har vi hatt spesielt fokus på å forebygge storulykker gjennom ekstra innsats på ledertrening og e-læringskurs for alle ansatte. Kurset er også er tilgjengelig for Equinors leverandører.

Gjennom årshjulet «Alltid sikker» jobber Equinor sammen med andre operatørselskaper og leverandører for å øke forståelsen av hvilke forhold som hindrer sikkert arbeid. Fokuset for første kvartal i år er forebygging av storulykker.

Siste nyheter