Skip to content

Produksjonsstart for solenergianlegget Mendubim

(UTC)
Solenergianlegget Mendubim i Brasil
Solenergianlegget Mendubim i Brasil
(Foto: Scatec)

Solenergianlegget Mendubim, med en kapasitet på 531 MW, har kommet i produksjon. Dette øker Equinors egenproduksjon av kraft i Brasil med 30 prosent.

Veronica Coelho - portrett
Veronica Coelho, Equinors landsjef i Brasil
(Foto: Aline Massuca / Equinor)

– Mendubim er et viktig bidrag til Equinors brede energitilbud i Brasil, som omfatter en robust olje- og gassportefølje og en attraktiv fornybarposisjon,” sier Veronica Coelho, Equinors landsjef i Brasil.

Mendubim vil produsere 1,2 TWh kraft årlig. Om lag 60 prosent av kraften vil bli solgt gjennom en 20-årig kraftkjøpsavtale (PPA) i USD inngått med Alunorte, en av verdens ledende leverandører av alumina til aluminiumindustrien. Den resterende produksjonen vil bli solgt i kraftmarkedet i Brasil.

Anlegget forventes å levere en realavkastning i midten av Equinors forventede intervall for fornybarprosjekter på 4-8%.

Solenergianlegget Mendubim i Brasil
Solenergianlegget Mendubim i Brasil
(Foto: Scatec)

Viktig milepæl oppnådd av Mendubim-partnerne

Prosjektet er utviklet og drives som et fellesprosjekt (JV) mellom Scatec, Hydro Rein og Equinor. De tre partnerne eier 30 prosent hver i prosjektet. I forbindelse med oppstart av kommersiell drift har Alunorte utøvd sin kjøpsopsjon og eier nå de resterende 10%.

Olav Kolbeinstveit - portrett
Olav Kolbeinstveit, direktør for kraft og markeder i Fornybar i Equinor
(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor)

– Oppstarten av et stort nytt solenergianlegg i Brasil i samarbeid med Scatec og Hydro Rein er en viktig milepæl. Equinor har hatt virksomhet i Brasil i mer enn tjue år, og landet er et kjerneområde for langsiktig lønnsom vekst. Ved å investere i fornybar energi støtter vi Brasils ambisjoner om en bred energimiks, og bidrar til å møte den forventede veksten i kraftetterspørselen i landet, sier Olav Kolbeinstveit, direktør for kraft og markeder i Fornybar i Equinor.

– Dette prosjektet er en viktig milepæl for å realisere våre strategiske mål, og styrker vår posisjon i et betydelig vekstmarked for fornybar energi, støttet av våre partnere Equinor og Hydro Rein. Det voksende solenergimarkedet i Brasil er i samsvar med vår satsing på bærekraftig utvikling, og vi er glade for å fremme dette bærekraftige prosjektet, som gir utslippsbesparelser på om lag 3 millioner tonn CO2-ekvivalenter, sier Terje Pilskog, konsernsjef for Scatec.

– Vi er glade for å fullføre det første av Hydro Reins fornybarprosjekter i Brasil. Vårt formål er å utvikle fornybare energiløsninger for en mer bærekraftig industri, og Mendubim gjør akkurat det. Det meste av kraftproduksjonen vil gå til Hydros aluminaraffineri Alunorte i Pará, og understøtter ett av de største avkarboniseringsprosjektene i verden. Vi er veldig stolte av å delta i denne utviklingen sammen med Equinor og Scatec, sier Olivier Girardot, konsernsjef for Hydro Rein.

Bygger kraftportefølje i Brasil

Brasil er det største kraftmarkedet i Sør-Amerika, med en forventet betydelig etterspørselsvekst. Deregulering av kraftmarkedet pågår, og det deregulerte markedet står nå for om lag 40 prosent av det totale forbruket.

Med Mendubim i drift øker Equinor egenproduksjonen av kraft i Brasil med om lag 30 prosent til over 1,4 TWh i 2024. Gjennom Mendubim går Equinor også for første gang inn i det deregulerte kraftmarkedet i Brasil.

Equinors totale kraftproduksjon fra fornybart i 2023 var ~ 2 TWh med en forventning om å doble dette i 2024.

– Vi arbeider med å bygge en betydelig og lønnsom kraftportefølje i Brasil. Vårt energihandelsselskap Danske Commodities vil i økende grad forvalte denne porteføljen i det brasilianske markedet, og utnytte sin kompetanse innen energihandel og porteføljerisikostyring til å maksimere verdiskapingen, sier Kolbeinstveit.

Equinors fornybarposisjon i Brasil omfatter tre anlegg i kommersiell produksjon: solenergianlegget Apodi på 162 MW (44 %), solenergianlegget Mendubim på 531 MW (30 %) og den landbaserte vindparken Serra da Babilônia 1 på 223 MW (100 %). I tillegg modnes en portefølje av solenergi- og landvindprosjekter på over 1,5 GW fram av Equinors heleide datterselskap Rio Energy.

Siste nyheter