Skip to Content
no

Valg til Equinors styre

(UTC)

Bedriftsforsamlingen i Equinor ASA har i møte 20. mars 2024 valgt Mikael Karlsson som nytt medlem av Equinor ASAs styre.

Karlsson er partner og nestleder i styret i Actis Capital, en ledende global investor innen bærekraftig infrastruktur. I perioden 2021-2023 var han Chief Investment Officer i Actis, i 2012 ble han partner i Actis og hadde rollen som Head of Energy and Infrastructure fra 2015-2021. Fra 2009-2015 var han konsernsjef i Globeleq, som er et av porteføljeselskapene til Actis. Karlsson hadde flere roller i ABB Energy Ventures før han kom til Actis.

Karlsson har en Master in Business Administration fra universitetet i Massachusetts i USA og en Master of Science i Industrial Engineering and Management fra Linköping Institute of Technology i Sverige.

Valget av aksjonærvalgte medlemmer til styret er gjort med virkning fra 1. april 2024 og gjelder frem til det ordinære valget av styrets aksjonærvalgte medlemmer til styret i 2025.

Kontaktpersoner:

  • Jarle Roth, leder av valgkomiteen
  • Forespørsler formidles gjennom informasjonsdirektør i Equinor, Sissel Rinde, +47 412 60 584.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.