Skip to content

Equinors sikkerhetsresultat for første kvartal 2024

(UTC)
Foto: Einar Aslaksen

I første kvartal ble Bristow og Equinor rammet av en tragisk helikopterulykke. Samtidig bekrefter sikkerhetsstatistikken for perioden en overordnet langvarig positiv trend.

– 28. februar mistet vi en god kollega da et SAR Oseberg-helikopter styrtet utenfor Sotra ved Bergen. Ulykken har berørt alle involverte og kollegaer på tvers av selskapet dypt. Den er en sterk påminnelse om viktigheten av sikkerhetsarbeidet som gjøres i alle våre aktiviteter, sier konserndirektør for sikkerhet, sikring og bærekraft, Jannicke Nilsson.

Jannicke Nilsson - portrett
Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikkerhet, sikring og bærekraft
Foto: Ole Jørgen Bratland

En Equinor-ansatt mistet livet i ulykken. De fem andre om bord på helikopteret overlevde. De jobbet i helikopterselskapet Bristow på oppdrag for Equinor.

Statens Havarikommisjon gransker selve hendelsesforløpet og årsaksfaktorene for ulykken. I tillegg etterforsker politiet hendelsen. Equinor samarbeider tett med helikopteroperatøren Bristow Norway og relevante myndigheter i oppfølgingen. Equinor gjennomfører også en intern gransking av ulykken med fokus på helikoptersikkerhet innen søk og redning (SAR) og beredskapshåndtering.

Nedgang i antall personskader

Ved utgangen av første kvartal 2024 var frekvensen for alvorlige hendelser per million arbeidstimer (SIF) 0,4, på samme nivå som ved fjerde kvartal 2023. Alvorlige personskader inngår også i statistikken for alvorlige hendelser.

Frekvensen for personskader per million arbeidstimer (TRIF) er per første kvartal 2,3 for de siste 12 månedene, ned fra 2,4 ved utgangen av 2023.

Tolv olje- og gasslekkasjer er registrert de siste 12 månedene. Olje- og gasslekkasjer klassifiseres etter alvorlighetsgrad i forhold til utslippsrate.

Det har ikke vært alvorlige brønnkontrollhendelser i første kvartal.

Equinor fortsetter arbeidet med å forebygge storulykker gjennom ekstra innsats på ledertrening og på e-læringskurs som også er tilgjengelig for selskapets leverandører.

Gjennom årshjulet «Alltid sikker» jobber Equinor sammen med andre operatørselskaper og leverandører for å øke forståelsen av hvilke forhold som hindrer sikker utførelse av arbeid. Fokuset for andre kvartal er på å unngå personskader.