Skip to content

Equinor selger andeler i Gina Krog-området

(UTC)Last modified
Gina Krog-feltet i Nordsjøen
Gina Krog-feltet i Nordsjøen
Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor

Equinor selger andeler på 19.5 prosent i utvinningslisensene PL 048E, som er Eirin-feltet, og PL 1201 til PGNiG Upstream Norway AS (PGNiG). Med dette vil eierskapet mellom Equinor og PGNiG i disse lisensene være balansert med Gina Krog-feltet.

Plan for utvikling og drift (PUD) for Eirin ble godkjent i januar 2024, feltet bygges ut som et undervannsanlegg knyttet til Gina Krog-plattformen. Havbunnsrammen er under bygging i Egersund, og planlegges installert sommeren 2024.

Camilla Salthe - portrett
Camilla Salthe, direktør for felt i senfase i Equinor
Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor

– Balanserte partnerskap vil gjøre det enklere å samordne beslutninger i lisensene for å optimalisere produksjonen og styrke verdiskapningen fra området. Sammen med elektrifiseringen av plattformen vil Eirin-utbyggingen forlenge levetiden for Gina Krog-feltet, som leverer gass til Europa med lave utslipp fra produksjon og transport, sier Camilla Salthe, direktør for felt i senfase i Equinor.

Utvinningstillatelse PL 1201 ble tildelt i årets Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO). Eventuelle funn i denne lisensen kan nyttiggjøre Eirins infrastruktur og knyttes til Gina Krog-plattformen. Økonomisk effektivdato for overdragelsene er første januar 2024. Closing under avtalen avhenger av myndighetsgodkjenning.

Fakta

  • Eirin er et gassfelt som ligger 250 kilometer vest for Stavanger. Feltet ble påvist i 1978 og ligger på om lag 4000 meters dyp. Havdypet på feltet er på om lag 120 meter.
  • Feltet vil bli bygget ut som et undervannsanlegg som vil bli tilpasset og klargjort som et koblingspunkt for fremtidige funn i området som kan utvides med nye brønner. Utbyggingsløsningen er en brønnramme knyttet tilbake til Gina Krog med et produksjonsrør og en styrekabel (umbilical).
  • Volumene fra Eirin mottas på Gina Krog og skal så sendes videre for videre prosessering. Kondensatet fra Eirin gassen eksporteres til Sleipner A via nytt oljerør fra Gina Krog til Sleipner A som er under utbygging. Rikgassen transporteres i rørledning til Sleipner A-innretningen for viderebehandling. Salgsgass eksporteres fra Sleipner A-innretningen via Gassled til markedet, mens ustabilisert kondensat eksporteres til terminalen på Kårstø.
  • Med elektrifisering av Gina Krog og delvis elektrifisering av Sleipner vil produksjonen fra Eirin og Gina Krog ha lave utslipp fra produksjonen med tre kilo CO2 per fat oljeekvivalenter.

Siste nyheter