Skip to content
no

Equinor inngår avtale med Centrica for salg av vintergass

(UTC)
Gruppebilde fra signeringen av avtalen
Equinor inngår avtale med Storbritannias Centrica for leveranser av rundt 1 milliard kubikkmeter gass (bcm) for hver av de tre neste vintersesongene. Fra venstre Centricas CEO Chris O’Shea, Storbritannias minister for energi, næring og industri Kwasi Kwarteng og direktør for Gas & Power i Equinor, Helge Haugane.

Equinor og Centrica har inngått en avtale om å levere mer gass til Storbritannia. Avtalen styrker Storbritannias energisikkerhet de kommende tre vintrene.

Den nye gassalgsavtalen øker volumene i Equinors langsiktige kontrakt med Centrica med om lag 1 milliard kubikkmeter (bcm) per år og bringer det totale kontraktsvolumet over 10 bcm per år. Storbritannia importerer rundt en tredel av sin gassforsyning fra Norge,og avtalen understreker den strategiske betydningen Equinor og norsk sokkel har for britisk energisikkerhet.

– I en periode med et krevende geopolitisk og makroøkonomisk bakteppe, med sterk etterspørsel etter naturgass, gjør vi i Equinor det vi kan for å eksportere så mye gass som mulig til markedet. Equinor er stolt over å være en langsiktig, pålitelig energipartner med både Centrica og Storbritannia, og jeg er veldig glad for at vi gjennom denne avtalen kan bidra til at Storbritannia sikrer ytterligere energiforsyning for de kommende vintrene, sier Equinors direktør for gass- og krafthandel, Helge Haugane.

– Denne avtalen er gode nyheter for Storbritannia og våre kunder. I en tid da energisikkerhet er avgjørende, er jeg glad for at vi er i stand til å gjøre vårt for å lette presset og sørge for mer sikkerhet foran det som kan bli en krevende vinter. Som Storbritannias største energileverandør, gjennom British Gas, tar vi vårt ansvar for å sikre forsyninger til over 8 millioner husholdninger og bedriftskunder veldig alvorlig. Denne viktige avtalen med Equinor styrker viktige, nasjonal forsyning og det strategiske forholdet mellom Storbritannia og Norge, sier Chris O'Shea, administrerende direktør i Centrica Group.

Equinor leverer hvert år vanligvis 20-22 bcm naturgass til Storbritannia, tilsvarende over 25 prosent av den britiske gassetterspørselen.