Skip to content

Equinor og Technip Energies inngår strategisk samarbeid om understell for flytende havvindturbiner

(UTC)
Gruppebilde fra signeringen av avtalen
Bilde fra signering under konferansen Seanergy i Frankrike: Willy Gauttier (t.v.), vice president Offshore Floating Wind BU Technip Energies, Beate Myking, direktør for Renewables Solutions Equinor, Laure Mandrou, senior vice president Carbon-Free Solutions Business Line of Technip Energies, og Frode Sivertsen, leder for Supply Chain Equinor.

De to selskapene går sammen om å utvikle semi-substrukturer i stål for å framskynde teknologiutvikling for flytende havvind, muliggjøre kostnadsreduksjoner, og utvikle lokale verdiskapningsmuligheter.

Det strategiske samarbeidet mellom Equinor, som en ledende utvikler innen flytende havvind, og Technip Energies, et ledende leverandørselskap innen substrukturer for flytende havvind, ble kunngjort under Seanergy-konferansen i Normandie, Frankrike.

Samarbeidet bygger på de to selskapenes felles ambisjon om å fremme industrialiseringen av flytende havvind. Ved å samarbeide fra tidlig designfase av flytende havvindprosjekter, ønsker partene å skape verdi gjennom å utnytte komplementær kompetanse innen teknologi og fabrikasjon.

– Vi ser på langsiktig samarbeid fra tidlig fase som neste steg innen utviklingen av flytende havvind. Dette vil gjøre oss i stand til å identifisere og skape muligheter for den lokale leverandørindustrien i markedene hvor vi driver vår virksomhet, sier Mette H. Ottøy, anskaffelsesdirektør i Equinor.

– Vi gleder oss over samarbeidet med Technip Energies, hvor vi kan dra nytte av og videreutvikle vår verktøykasse for flytende havvind for å skreddersy lokalt tilpassede industrielle løsninger for framtidige flytende havvindprosjekter, sier Beate Myking, direktør for fornybare løsninger i Equinor.

Vekst innen fornybar er nødvendig for å lykkes med det grønne skiftet. En stor del av denne veksten vil komme fra flytende vind ettersom omtrent 80 prosent av vindressursene til havs er i dype havområder som krever en flytende vindturbinløsning.

Basert på femti års erfaring fra flytende offshore-teknologi og tjue års erfaring og innovasjon innen flytende havvind, har Equinor utviklet en verktøykasse for flytende havvind som består av en rekke designprinsipper og -løsninger som kan benyttes på tvers av flytende havvindkonsepter og som vil tilrettelegge for økt lokalt innhold og industriell standardisering.
Selv om kostnadene er betydelig redusert, er det fremdeles en vei å gå før teknologien for flytende havvind blir kommersiell.

Equinor mener at veien til kommersialitet for flytende vind går gjennom teknologiutvikling sammen med leverandører. Fra byggingen av verdens første flytende vindturbin, Hywind Demo, til verdens første flytende havvindpark, Hywind Scotland, reduserte Equinor kostnaden per megawatt med 70 prosent. Med Hywind Tampen utenfor norskekysten, som blir verdens største flytende havvindpark, er kostnadene ytterligere redusert med 40 prosent.

– Vi har allerede begynt å se tidlige tegn på verdiskaping gjennom denne måten å samarbeide på i våre tidlig fase flytende vindprosjekt i sør-Brittany i Frankrike og Firefly i Sør-Korea, sier Myking.

Equinor har en nøytral tilnærming til teknologi og vil alltid velge det konseptet som passer best til ett hvert individuelle prosjekt. Gjennom verktøykassen for flytende havvind ser selskapet at den beste flytende løsningen for et gitt marked vil variere avhengig av geografi.

– Vi ser partnerskap som ett viktig steg for å nå målet om null utslipp. Vi er stolte av å inngå dette strategiske partnerskapet med Equinor, en klient vi har hatt over lang tid, som vi har en felles visjon og forpliktelse med: å skape lav-karbon fremtiden», sier Laure Mandrou, senior vice president Carbon-Free Solutions Business Line av Technip Energies.

Om Equinor

Equinor utvikler seg som et bredt energiselskap, og bygger en betydelig posisjon innen fornybar energi. Selskapet bygger havvindklynger i Storbritannia, på nordøstkysten av USA og i Østersjøen, og er posisjonert for framtidige flytende havvindmuligheter i flere geografiske områder, blant annet Europa og Asia, der selskapet utvikler en portefølje av flytende havvindprosjekter i Sør-Korea.

Equinor er verdensledende innen utvikling av flytende havvind og operatør for verdens første flytende havvindpark, Hywind Scotland (30MW), og snart Hywind Tampen (88 MW) utenfor norskekysten, som når den kommer i drift innen 2022 blir verdens største flytende havvindpark.