Skip to Content
no
 1. Hjem
 2. Energi
 3. Havvind
 4. Flytende havvind

Flytende havvind

Industrialiserer flytende havvind

Equinor er en stor global aktør innen havvind og en verdensledende utvikler og operatør innen flytende havvind – en posisjon vi vil beholde – som verdens første selskap med en kommersiell flytende havvindpark i drift og en annen i sluttfasen av konstruksjon.

Når vindkraft frigjøres fra bunnfaste løsninger, åpner det seg et hav av nye markeder og muligheter. Vi har erfaringen og kapasitetene som skal til for å løfte flytende havvind til neste steg – industrialisering.

Vår offshoreerfaring fra Nordsjøen og andre steder i verden gir oss en unik posisjon til å lede an og videreutvikle flytende havvind. Vi har en agnostisk tilnærming til valg av teknologi, hvilket betyr at vi vil anvende de understell og løsninger for våre flytende havvindanlegg som passer best til de lokale forholdene.

Vi tror flytende havvind vil være den beste bølgen innen fornybar energi og at teknologien kan være profitabel innen 2030 gjennom skala og industrialisering. Vi søker mulighet for flytende havvind, og utvikler prosjekter og partnerskap i utvalgte markeder.

Aksepter informasjonskapsler

Vil du se alt? Vi vil gjerne dele dette innholdet med deg, men først må du akseptere markedsførings-informasjonskapsler ved å tillate dem i innstillingene.

Hvorfor flytende havvind?

 • Vinden er sterkere, og det blåser mer, langt til havs.
 • Nesten 80 % av verdens havvindressurser finnes på havdyp større enn 60 meter.
 • 2.4 milliarder mennesker lever innen 100km av kystlinjen – flytende havvind kan levere kraft i stor skala direkte til globale markeder.
 • Flytende havvind kan levere strøm til 12 millioner boliger i Europa innen 2030.
 • Når begrensningene på havdyp ikke lenger betyr noe, kan vi velge de beste stedene i verden.
 • Flytende havvind har en høyere kapasitetsfaktor takket være bedre vindressurser langt til havs.
 • Målet vårt er at flytende havvind skal kunne konkurrere med andre former for energi innen 2030.
 • Vi forventer at flytende havvind blir det neste store gjennombruddet innen fornybar energi.

Hva får vindturbinene til å flyte?

Hva får vindturbinene våre til å flyte? Og hvorfor kantrer de ikke i storm?

 • De fleste vindturbinene er i dag bunnfaste turbiner som står på under 60 meters havdyp.
 • Neste generasjon havvindturbiner er konstruert for å flyte langt til havs. Der er vinden sterkere, men vanndybden gjør det uøkonomisk å bruke bunnfaste turbiner.
 • De fleste løsninger for flytende havvind er kjent fra olje- og gassindustrien. Hywind er basert på en sparbøyedesign der tyngdekraften sørger for god stabilitet. Halvt nedsenkbare flyterigger, derimot, utnytter oppdriften, mens strekkstagplattformer stabiliseres ved hjelp av spenning i forankringssystemet.
 • Flytende vindturbiner er forankret i havbunnen med flere forankringsliner og ankere, omtrent på samme måte som en flytende oljeplattform.
 • Equinors bevegelsesstyring for flytende vindturbiner bruker sensorer og datamaskiner til å regulere turbinbladene i forhold til vindkast, dempe bevegelser i tårnet, redusere belastningen på forankringene og produsere mest mulig strøm.

Vår tilnærming til utvikling av flytende havvind

I dag er flytende havvind en gjennomførbar og moden løsning som er klar for markedet. Vi har tro på rask vekst – på samme måte som vi har sett innen andre vind- og fornybarteknologier. Sammen med industrien tar vi sikte på å gjøre det til en konkurransedyktig fornybar energikilde.

Som teknologiagnostiker vil vi velge de understell og løsninger for våre flytende havvindanlegg som passer best til de lokale forholdene.

Vår erfaring med å bygge flytende havvindanlegg har gitt oss god læring å bygge videre på. Nå utvikler vi den første havvindparken i Nordsjøen, Hywind Tampen, og høster ytterligere erfaringer.

Kostnadsreduksjon er veien til profitabilitet

Skala er nøkkelen til å redusere kostnader: mellom pilotprosjektet og Hywind Scotland ble CAPEX / MW redusert med 70 prosent, og Equinor forventer en ytterligere 40 prosent reduksjon mellom Hywind Scotland og Hywind Tampen. Vårt hovedmål er å ytterligere redusere kostnader gjennom teknologiske forbedringer og større skala på prosjekter.

Equinor lanserer neste generasjons flytende vindturbiner

Gjennom 20 års erfaring og innovasjon innen flytende havvind, har Equinor utviklet ett sett med designprinsipper og tekniske løsninger som kan brukes på tvers av flytende vindturbinkonsepter. Disse løsningene vil bidra til mer lokalt innhold og industriell standardisering.

Som ledende utvikler innen flytende havvind arbeider Equinor kontinuerlig med å finne ut hvordan teknologi kan benyttes på en kostnadseffektiv måte og samtidig skape mest mulig lokalt innhold. Ved å standardisere sentrale designprinsipper og tekniske løsninger for utformingen av flytende vindturbiner, tar vi et viktig steg i utviklingen av konkurransedyktige flytende vindparker i full skala, og viser at flytende vindturbiner kan brukes i stort omfang, på ulike geografiske steder, og på en kostnadseffektiv måte med lokal tilpasning til leverandørkjeden.

Følgende designprinsipper og tekniske løsninger er anvendbare på tvers av hovedtypene av flytende vindturbiner:

 • En patentert stabiliserende kontroller for flytere som sørger for at den flytende vindturbinen holder seg stabil mens den leverer høyest mulig kraftproduksjon, nå med nye egenskaper og tilpasset «semi-submersible» konsepter. 
 • Et nytt flytende understell, som kompletterer Hywinds sparbøye, basert på enkel geometri i utformingen og passiv ballast, noe som gir kostnadseffektive enheter med maksimal driftssikkerhet.
 • Forankringssystemer der vi i tillegg til kjetting løsninger også introduserer fibertau og kombinasjoner kjetting/fibertau, som vil redusere kostnader og øke mulighetene for lokal verdiskaping, og samtidig gi sikker drift av turbinen.
 • Forbedrede dynamiske kabelløsninger, nye typer kabelutforming som vil redusere investerings- og vedlikeholdskostnader samt sikre høy kraftproduksjon.
 • Optimaliserte eksportløsninger ved å innføre flytende og banebrytende havbunnsanlegg.

Equinor har en agnostisk tilnærming til valg av teknologi. Vi vil anvende de understell og løsninger for våre flytende havvindparker som passer best til de lokale forholdene. Havdyp, egnethet, kostnadseffektivitet og tilgjengelighet hos fabrikasjonsverft og -havner, i tillegg til kapasiteter i den lokale leverandørkjeden, er hovedfaktorer for å velge ett bestemt design.

Ved å bygge på Hywind, har Equinor utviklet et nytt flytende turbinkonsept, Wind Semi, som er en vindturbin med ett «semi-submersible» understell. Basert på våre designprinsipper vil Wind Semi gi høyest mulig stabilitet og kraftproduksjon, samt tilrettelegge for industrialisering av flytende vindturbiner i stor skala. Den vil også legge tilrettelegge for lokal fabrikasjon og sammenstilling, og dermed bidra til utvikling av den lokale leverandørkjeden.

Flytende vindturbiner er utformet for å flyte i vannet, og gir mulighet for utbygging av havvindparker der havet er for dypt for bunnfaste løsninger.

De fleste utforminger av flytende havvindturbiner ligner de som brukes til olje- og gassplattformer. Flytende turbiner er forankret til havbunnen med flere forankringsliner og ankre, nesten på samme måte som for flytende oljeplattformer. Den stabiliserende flyter kontrolleren stabiliserer turbinen gjennom regulering av turbinbladene, og gir høyest mulig kraftproduksjon og reduserer belastning på tårnet, understellet og forankringen.

Hvordan påvirker flytende havvind miljøet?

Å utvikle og drifte installasjoner offshore eller på land vil i en eller annen grad påvirke nærmiljøet. Derfor er vårt mål å ha en net-positiv påvirkning på miljø og samfunn fra våre prosjekter innen fornybar energi.

For å få til en bærekraftig utvikling av flytende havvind må vi ha ett tett og godt samarbeid med myndigheter, lokalsamfunn og vitenskapsmiljø. Vi jobber kontinuerlig for å styrke kunnskapen om hvordan man kan utvikle flytende havvind på en bærekraftig måte og i god sameksistens med andre brukere av havet.

Visste du at flytende vindparker kan tiltrekke seg dyreliv på jakt etter mat og skjulesteder? Ikke? Da kan du lese mer om dette og andre miljøeffekter på biologisk mangfold i tilknytning til flytende vindparker offshore i den omfattende forskningsstudien (se lenke under) som Ocean Science consulting nylig har ferdigstilt på vegne av Equinor.

Hvordan kan flytende havvind få til sameksistens med andre marine aktører?

Vi mener man kan få til en god sameksistens mellom flytende havvind og andre marine industrier og interesser. I vår erfaring er det avgjørende å komme i tidlig dialog og samarbeide tett.

Statiske fiskerimetoder innenfor en flytende havvindpark

Enkelte mener flytende havvindparker fjerner områder å fiske i på grunn av undervannsstrukturene. Etterhvert som havrommet blir tatt mer i bruk – kan flytende havvind og fiskeri sameksistere?

Sammen med Marine Scotland Science, har Equinor testet ut enkelte statiske fiskerimetoder innenfor en flytende havvindpark. Disse testene har gitt verdifull innsikt som vi benytter i hele vår portefølje av flytende havvindprosjekter.

Aksepter informasjonskapsler

Vil du se alt? Vi vil gjerne dele dette innholdet med deg, men først må du akseptere markedsførings-informasjonskapsler ved å tillate dem i innstillingene.