Skip to content

Equinor markerer fem års jubileum for verdens første flytende havvindpark

(UTC)
Arbeidere ombord på MCS Swath 1
Arbeidere ombord på MCS Swath 1, på vei ut for å jobbe ved Hywind Scotland.
Foto: Ole Jørgen Bratland

Hywind Scotland, verdens første flytende havvindpark, har vært i drift i fem år siden den ble ferdigstilt i 2017.

Hywind Scotland, som ligger utenfor kysten av Peterhead i Skottland, er verdens første flytende havvindpark. Med en gjennomsnittlig kapasitetsfaktor på 54 prosent for de første fem årene i drift er den også den havvindparken i verden med best resultater. Hywind Scotland har også ikke minst oppnådd høye sikkerhetsresultater, og har ikke hatt noen fraværsskader i løpet av driftsperioden.

Hywind Scotland har en kapasitet på 30 MW fordelt på fem turbiner, og er basert på Hywind spar-konseptet med et flytende, rundt betongunderstell. Havvindparken produserer strøm tilsvarende behovet til 34.000 britiske hjem.

Hywind Scotland
Hywind Scotland
Foto: Ole Jørgen Bratland

Som den første til å bygge ut flytende havvind modner Equinor flere muligheter for flytende havvindparker rundt i verden, og bygger her på erfaringen fra Hywind Scotland. Equinors neste flytende havvindprosjekt, Hywind Tampen, startet strømproduksjonen tidligere i høst. Når den kommer i full drift i 2023, vil Equinor operere om lag halvparten av verdens samlede flytende havvindkapasitet.

– Driften av Hywind Scotland-prosjektet de siste fem årene har gitt Equinor kunnskap om noen av de spesielle utfordringene som er forbundet med en flytende havvindpark, og også om belønningen dersom vi lykkes. På grunn av plasseringen og de tøffe værforholdene den opplever, blir Hywind Scotland utsatt for høyere vindhastigheter enn vi vanligvis ser på en bunnfast havvindpark, men den må også tåle høye bølger samtidig som den fortsetter å produsere kraft i bølgehøyder på 10 meter. På grunn av forholdene har det vært behov for spesielle drifts- og vedlikeholds-metoder, som for eksempel et avansert fartøy for transport av servicepersonell som kan fortsette arbeidet under transportforhold som er mer krevende enn det som er vanlig, sier William Munn, anleggssjef for Hywind Scotland i Equinor.

Equinors egenutviklede bevegelseskontroll for flytende vindturbiner er i bruk på Hywind Scotland, og bidrar til å oppnå en verdensledende kapasitetsfaktor, til tross for de ekstra store bevegelsene som flytende havvindunderstell opplever. For å vedlikeholde havvindparken har Equinor innført en egen drifts- og vedlikeholds-modell, som innebærer å videreutdanne vindteknikere som har arbeidet på land slik at de kan vedlikeholde turbinene i en flytende vindpark som er i bevegelse på havet.

– Equinor er verdens mest erfarne operatør og utvikler av flytende havvindparker, og bruker lærdom fra Hywind Scotland inn i nye globale muligheter. Vi utarbeider planer for å utvikle flere flytendeprosjekter, deriblant i Sør-Korea, Australia, Frankrike, Spania, California, britisk del av Irskesjøen og Norge. Hywind Scotland gir oss stor tro på den flytende havvindteknologien, og gjør at vi kan utvikle enda større prosjekter med et solid driftsgrunnlag. Dette fører oss nærmere det endelige målet om industrialisering og kommersialisering av flytende havvindkraft, sa Steinar Berge, som er leder for flytende havvind i Equinor.

I tillegg til driftsforbedringene for flytende vindparker, har Equinor også videreutviklet miljøtiltak i Hywind Scotland-prosjektet. Equinor samarbeider blant annet med det skotske direktoratet Marine Scotland for å forstå bedre hvordan fiskere kan arbeide sikkert rundt og innenfor området til en flytende havvindpark. Andre tiltak omfatter også for eksempel bruk av en selvstyrt SailBuoy for å kartlegge tilstedeværelsen av fisk og mengden av biomasse med akustiske sensorer, og testing av nye metoder for å analysere miljø-DNA (eDNA) på Hywind Scotland.