Skip to content

Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Hywind Tampen-prosjektet

(UTC)Last modified
Statsminister Jonas Gahr Støre under besøket på Wergeland Base i Gulen.
Statsminister Jonas Gahr Støre under besøket på Wergeland Base i Gulen.
(Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor ASA)

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte i dag Gulen i Vestland for å se på byggingen av Hywind Tampen.

4 av de 11 vindturbinene til Norges første havvindpark er nå montert og rager 190 meter over Fensfjorden før de skal slepes ut i Nordsjøen og klargjøres for flytende kraftproduksjon til havs.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, samt Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør for Enova var med på besøket der de fikk se hvordan Hywind Tampen kan forsyne Gullfaks- og Snorre-feltene i Nordsjøen med kraft fra flytende havvind.

– Hywind Tampen er beviset på at flytende havvind kan levere fornybarkraft til Norge. Mindre enn tre år etter at vi overleverte planer for utbygging og drift, kan vi nå vise resultatet av et godt samarbeid mellom myndigheter og industrien for å realisere flytende havvind. Neste steg er å utvikle større flytende havvindprosjekter i Nordsjøen. Dette er mulig fordi industrien og myndighetene har turt å satse og bidratt til å utvikle en leverandørindustri for havvind med kompetanse fra olje- og gassindustrien, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for fornybar i Equinor.

Gruppebilde ved Wergeland Base
Pål Eitrheim, konserndirektør Fornybar, Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser, statsminister Jonas Gahr Støre og prosjektdirektør for Hywind Tampen, Olav-Bernt Haga.
(Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor ASA)

Sammen med Geir Tungesvik, konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor og prosjektdirektør for Hywind Tampen, Olav-Bernt Haga, ble delegasjonen vist rundt på sammenstillingsområdet for havvindsturbinene. Til sammen har 7 hovedleverandører og et stort antall underleverandører bidratt til prosjektet, hvorav bidraget fra norske leverandører er på cirka 50 prosent.

– Med Hywind Tampen har vi skapt grobunn for nye industrimuligheter for Norge og den norske leverandørindustrien i et økende globalt marked. Utprøving av nye og større turbiner, nye installasjonsmetoder, betongstrukturer og samspill mellom kraftgenereringssystemer testes og videreutvikles. Havvindparken vi nå er i ferd med å ferdigstille er unik, ikke bare i Norge, men hele verden, sier Geir Tungesvik, Konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

De elleve flytende vindturbinene som utgjør Hywind Tampen sammenstilles i disse dager hos Wergeland Base i Gulen i Vestland fylke. Her blir tårnstrukturer, turbinhus og blader montert før turbinene slepes 140 km ut til Snorre- og Gullfaks-feltene hvor havvindparken skal forsyne installasjonene med strøm.

Vindparken vil ha en systemkapasitet på 88 MW, og antas å kunne dekke om lag 35 prosent av det årlige elektriske kraftbehovet på de fem plattformene Snorre A og B og Gullfaks A, B og C. Dette vil redusere behovet for lokalt produsert gasskraft på feltene og redusere det årlige utslippet fra feltene med om lag 200.000 tonn CO2 som tilsvarer utslippet fra 100.000 biler.

Substrukturene er støpt i betong, med samme teknologi som beina til Troll-plattformen, og er totalt 107,5 meter høye. Når turbinen er installert på toppen, vil 90 meter være under vann, rotoren er på 167 meter i diameter og vingebladene er 81,5 meter lange.

Prosjektet koster rundt fem milliarder kroner. Equinor og partnerne er tildelt 2,3 milliarder i Enova-støtte og 566 millioner fra NOx-fondet. Støtten har bidratt til å videreutvikle teknologien for flytende havvind, for å kunne muliggjøre en kommersialisering i stor skala fremover.

Å få på plass gode løsninger for sameksistens med andre brukere av havet, er avgjørende. Innhenting av data gir kunnskap om effekten flytende havvind kan ha på fisk, fugl og miljø. Equinor har samlet data og kunnskap om flytende havvind i flere år fra Hywind Scotland.

Sammen med Havforskningsinstituttet og UiB støtter Equinor en studie på pelagisk fiske i Hywind Tampen-området. Dataene vil bli benyttet i ett større forskningssamarbeid kalt «WindFish» og er trolig ett første av flere studier i området fremover.

Regjeringen har som ambisjon at det skal produseres nesten like mye ny kraft fra havvind som det Norge produserer av kraft i dag, og planlegger for 30 GW havvind innen 2040.

For mer informasjon:

Gisle Ledel Johannessen
gijoh@equinor.com
+47 957 24 487

Hywind Tampen – fakta

  • Partnere: Equinor, Petoro, OMV, Vår Energi, Wintershall Dea og INPEX Idemitsu Norge AS
  • Vil dekke deler av kraftforsyningen til olje- og gassfeltene Snorre og Gullfaks med flytende vindkraft.
  • Elleve turbiner med en total systemkapasitet på 88 MW.
  • Om lag 140 km utenfor norskekysten.
  • Vanndybden mellom 260 og 300 meter.
  • CO2- reduksjon anslått til 200.000 tonn i året.
  • Turbinene er montert på flytende betongstruktur med felles forankringssystem levert av Kværner.
  • Vindturbinene vil kobles sammen i en sløyfe med et 2,5 km langt inter-array kabelnett med kapasitet på 66kV.
  • Skal etter planen startes opp i tredje kvartal 2022.