Skip to content

Loading...

 1. Hjem
 2. Energi
 3. havvind
 4. hywind tampen

Hywind Tampen

Hywind Tampen: verdens første fornybare kraftkilde for olje- og gassvirksomhet til havs

Hywind Tampen, som har begynt å produsere, er en flytende vindpark som forsyner Snorre- og Gullfaks-feltene i Nordsjøen med elektrisk kraft. Dette er den første vindparken i verden som leverer strøm til olje- og gassplattformer.

Med en systemkapasitet på 88 MW er Hywind Tampen verdens største flytende vindpark og et viktig steg i arbeidet med å industrialisere løsninger og redusere kostnader knyttet til framtidige havvindprosjekter.

Når som Hywind Tampen er i produksjon drifter Equinor nesten halvparten (47 prosent) av hele verdens flytende havvindkapasitet.

Hywind Tampen blir et testmiljø for videre utvikling av havvind, med utprøving av nye og større turbiner, installasjonsmetoder, forenklet forankring, betongstrukturer og integrasjon mellom kraftgenereringssystemer for gass og havvind.

Den flytende vindparken består av 11 turbiner, oppgradert fra 8 til 8,6 MW. Kapasiteten i eksportsystemet og mottaket på plattformene er ikke oppgradert tilsvarende, men den økte kapasiteten vil kunne bidra til økt årlig totalproduksjon gjennom forbedret oppetid. Driftserfaring med det ferdigstilte anlegget vil også kunne bidra til en økning av totalsystemets produksjonskapasitet gjennom økt utnyttelsesgrad.

Vindparken antas å kunne dekke om lag 35 prosent av det årlige elektriske kraftbehovet på de fem plattformene Snorre A og B og Gullfaks A, B og C. I perioder med kraftig vind, vil denne prosentandelen bli vesentlig høyere.

Les mer om hva vi gjør innen flytende havvind

Aksepter informasjonskapsler

Vil du se alt? Vi vil gjerne dele dette innholdet med deg, men først må du akseptere markedsførings-informasjonskapsler ved å tillate dem i innstillingene.

Vindkraftløsningen bidrar til å redusere bruken av gassturbiner på Snorre og Gullfaks, noe som reduserer CO2-utslipp med 200 000 tonn årlig og utslipp av NOx med 1 000 tonn årlig

Sammen med våre partnere på Snorre- og Gullfaksfeltene fattet vi en endelig investeringsbeslutning (FID) i oktober 2019, og tildelte kontrakter til en verdi av fem milliarder kroner i samme måned.

Fakta om Hywind Tampen

Hywind Tampen-prosjektet vil bidra til videreutvikling av flytende havvindteknologi, og redusere kostnadene ved framtidige havvindparker. Dette vil skape nye industrimuligheter for Norge, lisensene og den norske leverandørindustrien i et økende globalt marked for havvind.

 • Partnere: Equinor, Petoro, OMV, Vår Energi, Wintershall Dea og INPEX Idemitsu Norge AS.
 • Total systemkapasitet på 88 MW.
 • Om lag 140 km utenfor norskekysten.
 • Vanndybden mellom 260 og 300 meter.
 • Turbinene er montert på flytende betongstruktur med felles forankringssystem.
 • Vindturbinene er koblet sammen i en sløyfe med et 2,5 km langt inter-array kabelnett med kapasitet på 66 kV.
 • Begynte produksjon av strøm i tredje kvartal 2022 og er fullt operativt per august 2023.
Støtte fra Enova til pionerprosjekt (pressemelding fra august 2019)
Kart som viser Hywind Tampen-vindparkens plassering i Nordsjøen