Skip to content

Korrigering av skatt på bonusaksjer

  1. Hjem
  2. Om oss
  3. Korrigering av skatt på bonusaksjer

Oversikt over maksimal og ubenyttet skattefri fordel per år

For information in English, visit https://www.equinor.com/bonusshares

Størrelsen på det skattefrie beløpet beregnes med en prosentsats av markedsverdien, begrenset oppad til et maksbeløp. Prosentsatsen og maksbeløpet har variert i perioden 2017 til 2021, se kolonne A og B i tabellen nedenfor. Kolonne D viser ubenyttet skattefri fordel og kolonne E viser markedsverdien mottatte bonusaksjer måtte ha for at du kan få maksimal skattefri fordel. Beløpene forutsetter at du fikk maksimalt skattefritt beløp på kr 1.500 per år da du kjøpte aksjer (kolonne C).

Eksempler på utregning av ubenyttet skattefritt beløp finner du under tabellen.

År

A: Maksimal skattefri fordel

B: Skattefri rabatt av markeds-verdien

C: Maksimalt skattefritt beløp ved kjøp av aksjer

D: Ubenyttet skattefri fordel

E: Markedsverdien på bonusaksjene for å få maksimal skattefri fordel

2017

kr 3 000

20%

kr 1 500

kr 1 500

kr 7 500

2018

kr 3 000

20%

kr 1 500

kr 1 500

kr 7 500

2019

kr 3 000

20%

kr 1 500

kr 1 500

kr 7 500

2020

kr 5 000

20%

kr 1 500

kr 3 500

kr 17 500

2021

kr 7 500

25%

kr 1 500

kr 6 000

kr 24 000

Totalt

kr 21 500

kr 7 500

kr 14 000*

* Equinor har rapportert opp til 14.000 kroner for mye i skattepliktig fordel for perioden fra 2017 til 2021 for dem som har deltatt i aksjespareprogrammet i hele perioden. Dette utgjør omtrent 6.500 kroner i for mye betalt skatt for hele femårsperioden, avhengig av ditt skattenivå. Du får nye skatteoppgjør og får utbetalt det du har betalt for mye i skatt.

Under følger to eksempler for 2021. Det ene viser en ansatt som har mottatt bonusaksjer som gir maksimal skattefri fordel, mens det andre viser en som har mottatt bonusaksjer som ikke gir maksimal skattefri fordel. I 2021 kunne skattefri rabatt på aksjene være 25 % av markedsverdien, men maksimal skattefri fordel var begrenset oppad til 7.500 kroner.

1) Maksimal skattefri fordel

Ansatt A har i 2021 mottatt bonusaksjer med markedsverdi på kr 50.000. Skattefri fordel utgjør 25 % av markedsverdien, men kunne maksimalt utgjøre kr 7.500. Ansatt A har allerede fått kr 1.500 i skattefri fordel i forbindelse med kjøp av aksjer i 2021, og har derfor en ubenyttet skattefri fordel på maksimalt kr 6.000.

Beskrivelse

Beløp

Markedsverdi

50 000

- 25 % av 50 000 = 12 500 (maks fordel 7 500)

7 500

- benyttet skattefri fordel

1 500

= Ubenyttet skattefri fordel

6 000

Equinor rapporterer inn nye opplysninger slik at inntekten til Ansatt A for 2021 blir redusert med kr 6.000. Skatteetaten legger de nye opplysningene til grunn og sender et nytt skatteoppgjør til Ansatt A.

2) Under maksimal skattefri fordel

Ansatt B har i 2021 mottatt bonusaksjer for kr 20.000. Skattefri fordel utgjør 25 % av markedsverdien, men kunne maksimalt utgjøre kr 7.500. Ansatt B har allerede fått kr 1.500 i skattefri fordel i forbindelse med kjøp av aksjer i 2021, og hadde derfor en ubenyttet skattefri fordel på maksimalt kr 6.000.

Skattefri fordel av bonusaksjene utgjør kr 5.000 (25 % av kr 20.000). Siden Ansatt B har en ubenyttet skattefri fordel som overstiger dette beløpet, rapporterer Equinor inn nye opplysninger slik at inntekten til Ansatt B for 2021 blir redusert med kr 5.000. Skatteetaten legger de nye opplysningene til grunn og sender et nytt skatteoppgjør til Ansatt B.

For information in English, visit https://www.equinor.com/bonusshares

Spørsmål og svar om korrigering av skatt på bonusaksjer

Har du spørsmål du ikke finner svar på her, kan du sende oss en e-post på hrsprs@equinor.com