Skip to content

Historien bak Equinors kunstprogram

Kunst
Johannes Høie (b.1981). Untitled, 2015 Acrylic paint on wall 499 x 1530 cm. Equinor art programme.
© Johannes Høie/BONO
  1. Hjem
  2. Om oss
  3. kunstprogram historie

Da Equinor ble etablert i 1972, forelå det ingen planer om en kunstsamling for bedriften. Selskapet ansatte en egen fotograf for å dokumentere viktige hendelser i selskapets utvikling, og dermed milepæler i de første årene av Norges petroleumseventyr. Det var spektakulære fotografier av virksomhetens aktiviteter som satte sitt visuelle preg på arbeidsplassen.

I 1988 startet arbeidet med å bygge en kunstsamling. Selskapet ønsket en kulturell profil som kunne bidra til å stimulere de ansatte i en moderne teknologibedrift, og det første styringsdokumentet for kunstsamlingen ble vedtatt i 1991. Dokumentet slo fast at samlingen skulle ha som mål å fokusere på norsk samtidskunst av høy kunstnerisk kvalitet, og inkludere både malerier, billedvev, skulpturer og stedsspesifikke bestillingsverk.

I 2008 ble Equinors kunstprogram etablert og samlingsstrategien revidert. I de påfølgende årene fortsatte samlingen primært å fokusere på norsk samtidskunst, men for å reflektere selskapets stadig mer globale og digitaliserte virksomhet, ble strategien utvidet til å omfatte internasjonalt fotografi og nye medier. I tillegg til selve samlingen skulle programmet bestå av flere andre aktivitetsområder: utstillinger, formidling, læring og kunstpriser.

I 2019 vedtok Equinor en ny strategi for kunstprogrammet, hvor samlingens retningslinjer ikke er så ulike de som først ble etablert i 1991. Vårt mål i dag er å skape et særegent, helhetlig og anerkjent kunstprogram ved å samle og stille ut en betydelig samling av norsk samtidskunst, med hovedfokus på kunstverk fra 1972 til i dag.

Equinor kunstprogram har ambisjoner om å utvide både samlingen og aktivitetene knyttet til kunstprogrammet. Motet og åpenheten som kjennetegner samtidskunsten kan inspirere oss til å tenke nytt, på vei mot framtiden.

Utvalgte verker fra samlingen

Man in chair in front of artwork

Vibeke Slyngstad (b. 1967)
Villa Stenersen II, 2011
Oil on canvas
180 x 150 cm
Equinor art programme
© Vibeke Bärbel Slyngstad/BONO

artwork

AK Dolven (b. 1953)
1.30 am North, 2003
C-print 177 x 143 cm
Equinor art programme
© AK Dolven/BONO

artwork

Sverre Malling (b. 1977)
Norwegian Mountain Goat, 2011
Charcoal on paper
55 x 65.5 cm
Equinor art programme
© Sverre Malling/BONO

artwork

Lars Ramberg (b.1964)
Caring, 2014
Neon tubes and electrical wiring over aluminium chassis
Ø: 400 cm
Equinor art programme
© Lars Ramberg

Artwork

Bjarne Melgaard (b. 1967)
Untitled, 2009
Oil on canvas
240 x 300 cm
Equinor art programme
© Bjarne Melgaard/BONO