Skip to content

Vår historie

Sleping av Gullfaks C-plattformen til feltet i 1984
Foto: Leif Berge
  1. Hjem
  2. Om oss
  3. Vår historie

Kort om vår historie

Equinor, tidligere Statoil, har utviklet seg sammen med den norske oljeindustrien som fikk sin begynnelse sent på 60-tallet. I tillegg til å være en av verdens største leverandører av olje og gass er selskapet i dag i ferd med å bli et bredt energiselskap med betydelig vekst innen fornybar energi.

I 1972 ble Den norske stats oljeselskap AS, Statoil, opprettet, og to år senere ble Statfjord-feltet funnet i Nordsjøen. I 1979 ble Statfjord-feltet satt i produksjon, og i 1981 ble Statoil det første norske selskapet som fikk operatøransvar for et felt, på Gullfaks i Nordsjøen.

Vi vokste betydelig på 80-tallet gjennom utvikling av de store feltene på norsk sokkel (Statfjord, Gullfaks, Oseberg, Troll, m.fl.). Vi ble også en stor aktør i det europeiske gassmarkedet ved å sikre store salgsavtaler for utbygging og drift av gass transportsystemer og terminaler. I løpet av det samme tiåret ble vi involvert i produksjon og markedsføring i Skandinavia og etablerte et omfattende nettverk av bensinstasjoner.

Siden 2000 har virksomheten vokst som følge av betydelige investeringer på norsk sokkel og internasjonalt. I 2001 ble Statoil notert på Oslo Børs og New York Stock Exchange, og det begynte en ny epoke i konsernets historie. Vi etablerte virksomhet i Algerie, Aserbajdsjan, Gulf of Mexico, Nigeria og Angola, og en rekke andre land.

Vår evne til å realisere det fulle potensialet på norsk sokkel ble styrket gjennom fusjonen med Hydros olje- og gassdivisjon 1. oktober 2007, noe som gjorde oss til verdens største offshoreoperatør. Etter fusjonen ble vi partner i Brasils Peregrino-feltet, og senere operatør. Vi leverte verdens lengste flerfaserørledninger på Ormen Lange og Snøhvit gassfelt, og det gigantiske Ormen Lange-utbyggingen ble gjennomført.

De siste årene har vi brukt våre fagkunnskaper til å utforme og styre operasjoner i forskjellige miljøer, for å øke vår oppstrømsvirksomhet utenfor vårt tradisjonelle område som er offshore-produksjon. Dette omfatter utvikling av tungolje- og skifergassprosjekter.

Den 1. oktober 2007 fusjonerte Statoil med Norsk Hydros olje- og gassvirksomhet. Norsk Hydros oljehistorie strekker seg tilbake til sent på 60-tallet, og selskapet var en av rettighetshaverne da det store Ekofiskfeltet ble funnet i Nordsjøen i 1969.

Statoil har vært en av de mest sentrale aktørene i norsk oljeindustri, og har bidratt til å utvikle Norge til et moderne industriland. I dag er Norge en av verdens mest produktive petroleumsprovinser, og en testlab for teknologiutvikling.

I 2010 noterte vi Statoil Fuel & Retail ASA på Oslo Børs, samtidig som vi reduserte våre andeler gjennom nedsalg i virksomheten knyttet til bensinstasjonene. I 2012 solgte vi alle våre gjenværende andeler i Statoil Fuel & Retail ASA.

Vi deltar i prosjekter som ser på andre energiformer, som for eksempel havvind og solkraft, for å møte det framtidige behovet for økt energiproduksjon, utvidet energiforsyning og bekjempelse av negativ klimapåvirkning.

I mai 2018 stemte Generalforsamlingen vår for å endre selskapets navn til Equinor for å bedre gjenspeile vår utvikling og identitet for framtidige generasjoner.

I 2022 fyller Equinor 50 år.

Oversikt over fem forskjellige selskapslogoer fra 1972 til 2018

Trenger du historisk dokumentasjon om Equinor/Statoil?

Siden etableringen av Statoil i 1972 har det vært viktig for selskapet å ivareta historien gjennom skriftlig og elektronisk dokumentasjon.

Historisk konsernarkiv inneholder dokumentasjon av reell betydning, og vi arbeider for å gjøre dette tilgjengelig for forskning og annen bruk.

Per i dag inneholder vårt historiske konsernarkiv nesten to kilometer med dokumenter, i tillegg til ti-tusenvis av bilder, filmer, tegninger, rapporter og annen dokumentasjon som beskriver selskapets vekst og aktiviteter i inn- og utland.

Dokumentasjonen er i dag tilgjengelig fra sak-til-sak-basis og etter avtale med historisk konsernarkiv. Vi imøteser din henvendelse.

Kontaktinformasjon

For tilgang til dokumenter fra Equinors historiske arkiv, se Arkivportalen. Dette er en nasjonal søketjeneste som inkluderer mange norske arkiver, inkludert Statsarkivet, hvor Equinors historiske dokumentasjon er lagret. Nettsiden er kun på norsk, men søk kan også gjøres på engelsk.

Arkivportalen