Skip to content

Arendalsuka 2022: Hvordan videreutvikle energinasjonen Norge?

-(UTC)
Clarion Hotel Tyholmen, Sal A, Arendal, eller digitalt (på norsk)

Hvordan kan staten og næringslivet samarbeide om å få ned klimautslipp og øke grønn kraftproduksjon og grønn industriutvikling?

Equinor har lansert "Norway Energy Hub", en industriell plan for energinasjonen Norge. Planen kan føre til 350 milliarder norske kroner i investeringer fra privat sektor, og selskapet anslår egne investeringer på rundt 100 milliarder kroner under denne planen. Hvordan kan staten og næringslivet samarbeide om å få ned klimautslipp og øke grønn kraftproduksjon og grønn industriutvikling?


Medvirkende:

  • Anders Opedal, CEO Equinor ASA
  • Jan Christian Vestre, Næringsminister
  • Kjerstin Braathen, Konsernsjef DNB
  • Sigrun Aasland, CEO Zero