Hvor vi er

Equinor er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i rundt 30 land over hele verden, og i flere av verdens viktigste olje- og gassprovinser. Vi har aktiviteter i Nord- og Sør Amerika, Asia, Afrika, Oceana og Europa—i tillegg til hjemmebasen vår, Norge. 

For å se hele listen over land vi er til stede i, vennligst bruk menyen til venstre (øverst til venstre på mobile enheter).

0 ansatte over hele verden (2019)
0 fat produksjon per dag i 2020
0 globale inntekter i 2020, millioner USD

Utvalgte land der vi har virksomhet:

Vi har utviklet en løsningsorientert holdning basert på flere tiårs erfaring i et av de tøffeste klimaene på jorden, nemlig norsk kontinentalsokkel. Det som begynte som et norsk oljeeventyr har utviklet seg til en global historie. 

Når vi beveger oss inn i nye områder og markeder bygger vi ofte på innovasjon og erfaring vi har vunnet fra Nordsjøen. Etter hvert som virksomheten vår har blitt utvidet rundt omkring i verden, har kulturen og arbeidsmåten vår også fulgt med på flyttelasset. Lidenskap, åpenhet, samarbeid, og iherdighet: Vi liker å tro at det er en del av vårt DNA.

Helt siden oppstarten tidlig på 1990-tallet har vår internasjonale virksomhet økt vesentlig i omfang, og i dag står den for nesten en tredjedel av vår samlede produksjon. Vi deltar i prosjekter over hele verden—i Amerika, Asia, og Afrika—og har virksomhet i mer enn 30 land. I samarbeid med våre partnere trekker vi på verdifull erfaring fra norsk sokkel, for å utvikle andre lands naturressurser på en lønnsom, ansvarlig og bærekraftig måte.

Vi er til stede i flere av de aller viktigste olje- og gassprovinsene i verden, og mesteparten av vår framtidige produksjonsvekst vil komme fra internasjonal leting og produksjon. 

Vi søker aktivt etter internasjonale muligheter til å bruke vår kompetanse på offshore- og dypvannsprosjekter, og jobber intensivt med overgangen fra å være en overveiende norsk offshoreaktør til å bli en internasjonal operatør i verdensklasse.

EQUINOR PÅ NORSK SOKKEL
Vi har tro på norsk sokkel og vår virksomhet her skal forsterkes og forlenges. Som største operatør på sokkelen er vår hovedoppgave å forvalte ressursene på en sikker og effektiv måte, som gir høyest mulig verdiskapning for samfunnet, leverandører, ansatte og våre eiere. Her kan du lese mer om våre operasjoner på norsk sokkel. 

For oss er det viktig å involvere lokalsamfunnet når vi utvikler ressurser, for å sikre at de mulighetene vi skaper varer i generasjoner. I Equinor ønsker vi å skape varige verdier for lokalsamfunnene. 

Ansvarlige selskaper sikrer at naturressurser skaper fordeler for samfunnet, og den erfaringen vi har fra Norge gir et solid grunnlag. Likevel ser vi at det ikke er to markeder som er like, og vi har en fleksibel holdning til det å skape langsiktig vekst og varige verdier, enten vi jobber i Brasil, Vest- og Øst-Afrika eller Nord-Amerika.  

Vi erkjenner at det bare er gjennom samarbeid med lokalsamfunnene vi kan skape suksess, og at vi har et ansvar for å skape varige verdier på de stedene vi jobber på. Vi har som mål å bygge langsiktige relasjoner med lokalsamfunnene, basert på tillit. 

Disse relasjonene er basert på fire hovedpilarer:

  1. Inntekter – Vi bidrar til økonomisk utvikling lokalt gjennom skatt og andre utbetalinger til myndigheter, og gjennom kjøp av varer og tjenester fra leverandører.
  2. Kompetanse – Vi bidrar til utvikling av lokalsamfunnet gjennom samfunnsinvesteringer, der vi for det meste satser på å bygge opp kapasiteten lokalt, og støtter utdanning i vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk.
  3. Infrastruktur – Vi investerer i lokal infrastrukturutvikling, som i Øst-Afrika.
  4. Arbeidsplasser – Vi ønsker å rekruttere lokalt og gi attraktive opplæringsmuligheter som bygger opp lokal kapasitet og kompetanse. 

I Equinor tror vi at åpenhet er den beste måten å bygge tillit på. Derfor er vi alltid åpne for nye ideer, uavhengig av hvor vi jobber. Som alle andre gode naboer. 

*Alle fakta og tall er hentet fra vår siste årsrapport med mindre en annen kilde er oppgitt.