Skip to Content
no

Norge

Melkøya
Foto: Ole Jørgen Bratland

Vi vil transformere norsk sokkel for å levere bærekraftig verdi i flere tiår

Equinor er i rute med å opprettholde lønnsom produksjon fra norsk sokkel på dagens nivå fram mot 2030. Etter 2030 går norsk sokkel over i en mer moden fase. Derfor er det nødvendig med tiltak som møter framtidens utfordringer med avtakende produksjon fra de store feltene, aldrende installasjoner og behovet for reduserte CO2-utslipp.

Norsk sokkel har fortsatt stort potensial, men å sikre verdiskaping og tusenvis av arbeidsplasser i tiår framover blir ingen enkel oppgave. Vi snakker om større endringer enn noen gang før. Det er nødvendig for å bli et bredt energiselskap.

Norsk sokkel er og vil fortsette å være en bærebjelke i Equinors strategi.

Arbeidet med å sikre langsiktig aktivitet på norsk sokkel må starte nå. Etter 2022 er det per i dag få store prosjekter igjen. Valgene vi, myndigheter og industrien gjør i dag, er avgjørende. Det dreier seg om stabile rammebetingelser, investeringer og samarbeid om innovasjon og nye løsninger. Vi har kompetanse, plattformer, rørledninger, baser og landanlegg, en konkurransedyktig leverandørindustri og en teknologiutvikling som går svært fort. Det gir oss et godt utgangspunkt når vi legger nye planer for å holde produksjon og lønnsomhet så høy som mulig og utvikle nye, fornybare verdikjeder på norsk sokkel.

Dette er et vår nye ambisjon for norsk sokkel: Vi skal transformere norsk sokkel for å levere bærekraftig verdi i flere tiår.

Det er fortsatt mye olje og gass igjen på norsk sokkel. Noen av disse ressursene ligger nær eksisterende infrastruktur, mens andre er vanskelig å finne eller befinner seg i mindre forekomster som vil kreve videreutvikling av teknologi for å bli lønnsomme.

Aktiv leting på norsk sokkel er avgjørende for å lykkes i å fornye norsk sokkel. Her gjør Equinor to nye og viktige grep: Vi har utviklet en strategi som går ut på at vi vil lete mer etter gass. Vi har også besluttet at vi i noen brønner hvert år vil teste helt nye ideer. Disse brønnene vil ha lavere funnsannsynlighet enn det som er vanlig, men vi mener det i denne fasen er nødvendig å satse på slike letebrønner for å teste ut norsk sokkels fulle potensial.

Vår geografiske tilstedeværelse i Norge

Våre landanlegg i Norge

Våre landanlegg i Norge omfatter virksomheter innen råoljemottak, gassbehandling, raffinering og metanolproduksjon. Vi har dessuten det tekniske driftsansvaret for verdens mest omfattende rørsystem på havbunnen. I tillegg har vi syv forsyningsbaser langs kysten som gir viktige ringvirkninger i lokalsamfunnet der de ligger.

Våre landanlegg