Skip to content

Equinor i Norge

Johan Sverdrup-feltet

Equinor er operatÞr for 202 lisenser og partner i 82 lisenser pÄ norsk sokkel, og er dermed det stÞrste operatÞrselskapet pÄ norsk sokkel.

Etter mer enn 50 Ärs drift er vÄr egenproduksjon fortsatt hÞy, med 1,374 millioner foe per dag fra 46 Equinor-opererte felt og 7 partneropererte felt.

Equinor har stor tro pÄ norsk sokkels levetid, og forventer betydelig verdiskaping i flere tiÄr framover. Produksjonen fra norsk sokkel styrker forsyningssikkerheten i Europa og er et sentralt element i gjennomfÞringen av Equinors strategi.

VĂ„re landanlegg i Norge

VÄre landanlegg i Norge omfatter virksomheter innen rÄoljemottak, gassbehandling, raffinering og metanolproduksjon. Vi har dessuten det tekniske driftsansvaret for verdens mest omfattende rÞrsystem pÄ havbunnen. I tillegg har vi syv forsyningsbaser langs kysten som gir viktige ringvirkninger i lokalsamfunnet der de ligger.

VĂ„re landanlegg

Vi vil transformere norsk sokkel for Ä levere bÊrekraftig verdi i flere tiÄr

Equinor er i rute med Ä opprettholde lÞnnsom produksjon fra norsk sokkel pÄ dagens nivÄ fram mot 2030. Etter 2030 gÄr norsk sokkel over i en mer moden fase. Derfor er det nÞdvendig med tiltak som mÞter framtidens utfordringer med avtakende produksjon fra de store feltene, aldrende installasjoner og behovet for reduserte CO2-utslipp.

Norsk sokkel har fortsatt stort potensial, men Ä sikre verdiskaping og tusenvis av arbeidsplasser i tiÄr framover blir ingen enkel oppgave. Vi snakker om stÞrre endringer enn noen gang fÞr. Det er nÞdvendig for Ä bli et bredt energiselskap.

Norsk sokkel er og vil fortsette Ă„ vĂŠre en bĂŠrebjelke i Equinors strategi.

Arbeidet med Ä sikre langsiktig aktivitet pÄ norsk sokkel mÄ starte nÄ. Etter 2022 er det per i dag fÄ store prosjekter igjen. Valgene vi, myndigheter og industrien gjÞr i dag, er avgjÞrende. Det dreier seg om stabile rammebetingelser, investeringer og samarbeid om innovasjon og nye lÞsninger. Vi har kompetanse, plattformer, rÞrledninger, baser og landanlegg, en konkurransedyktig leverandÞrindustri og en teknologiutvikling som gÄr svÊrt fort. Det gir oss et godt utgangspunkt nÄr vi legger nye planer for Ä holde produksjon og lÞnnsomhet sÄ hÞy som mulig og utvikle nye, fornybare verdikjeder pÄ norsk sokkel.

Dette er et vÄr nye ambisjon for norsk sokkel: Vi skal transformere norsk sokkel for Ä levere bÊrekraftig verdi i flere tiÄr.

Det er fortsatt mye olje og gass igjen pÄ norsk sokkel. Noen av disse ressursene ligger nÊr eksisterende infrastruktur, mens andre er vanskelig Ä finne eller befinner seg i mindre forekomster som vil kreve videreutvikling av teknologi for Ä bli lÞnnsomme.

Aktiv leting pÄ norsk sokkel er avgjÞrende for Ä lykkes i Ä fornye norsk sokkel. Her gjÞr Equinor to nye og viktige grep: Vi har utviklet en strategi som gÄr ut pÄ at vi vil lete mer etter gass. Vi har ogsÄ besluttet at vi i noen brÞnner hvert Är vil teste helt nye ideer. Disse brÞnnene vil ha lavere funnsannsynlighet enn det som er vanlig, men vi mener det i denne fasen er nÞdvendig Ä satse pÄ slike letebrÞnner for Ä teste ut norsk sokkels fulle potensial.