Algerie er Afrikas største gassprodusent, og etter at vi etablerte kontor her i 2003 har vi utviklet to av de største gassfeltene i landet i samarbeid med det statlige oljeselskapet Sonatrach. 

0 foe per dag i daglig produksjon (2020)
0 ansatte (2020)
0 millioner USD i inntekter (2020)

Her finner du oss i Algerie

Equinor ALGERIA AS SUCCURSALE
1 chemin Doudou Mokhtar Ben
Aknoun
Algeria
Tlf: +213 770 24 06 45

Equinors felt

Sammen med BP og det statlige algeriske oljeselskapet Sonatrach, er Equinor involvert i utbygging og produksjon på to av de største gassfeltene i landet, In Salah og In Amenas.

Licence map Algeria

Equinor i Algerie

A working man from Algeria

Equinor, den gang Statoil, gikk inn i Algerie i 2003, etter oppkjøpet av 50 prosent av BP-aksjene i gass- og kondensatfeltet In Amenas og 49 prosent av BP-aksjene i tørrgassfeltet In Salah. Disse to avtalene ble godkjent av algeriske myndigheter i 2004, og vi etablerte kontor i Alger samme år. I 2014 fikk vi tildelt letelisensen Timissit i Illizi-Ghadames-bassenget sammen med Shell. Timissit-lisensen representerer en mulighet til å bygge videre på Equinors posisjon i Algerie, med et betydelig potensial for letevirksomhet. Sonatrach er operatør med 70 prosent eierandel, mens Equinor har en eierandel på 30 prosent. Lisensen ligger i det sørøstlige Algerie, og består av et område på 2.730 kvadratkilometer. 

Algerie - In Salah CCS

In Salah
Tørrgassprosjektet In Salah utvikler sju gassfelt i det sentrale Sahara-området. Produksjonskapasiteten er 9 millioner kubikkmeter i året, og den første gassen ble levert i august 2004. Noe av gassen selges i Europa på grunnlag av en langsiktig avtale om kjøp og salg.

Equinor og partnerne BP og Sonatrach startet produksjon på feltene Teg, Reg og Krechba i 2004, og har nå bygget ut de fire gjenværende gassfeltene, Gour Mahmoud, In Salah, Garet el Befinat og Hassi Moumene, som ligger i den sørlige delen av In Salah-lisensen. 

Photo of In Amenas in Algeria by night

In Amenas
Gassprosjektet In Amenas er det fjerde største gassutbyggingsprosjektet i Algerie. Produksjonen startet i 2006, og feltet ligger om lag 1.200 km fra kysten mot grensen til Libya. Produksjonskapasiteten er 9 millioner kubikkmeter i året. Rollen som operatør deles mellom BP, Sonatrach og Equinor i et samarbeidsselskap.

16. januar 2013 ble det utført et brutalt terrorangrep mot anlegget i In Amenas. 40 uskyldige mennesker mistet livet, deriblant fem Statoil-ansatte. Du finner mer informasjon om beredskapsinnsatsen og den påfølgende granskingen under. In Amenas er tilbake i ordinær drift.