Den angolanske kontinentalsokkelen har vært en av de største bidragsyterne til oljeproduksjonen vi har utenfor Norge helt siden 1991, da vi først kom inn på det angolanske markedet. Vi har nå produksjon fra tre blokker.

Viktig i dag, men også viktig i framtiden
Det er ikke bare i dag Angola er et viktig marked: Det finnes i tillegg betydelige påviste reserver i landet. Disse uutviklede feltene gjør Angola til et viktig land for vår internasjonale vekst i årene framover. Arbeidet for å oppnå størst mulig verdiskaping fra eksisterende felt og nye letemuligheter gjør Angola til et langsiktig satsingsområde for oss.

0 foe i gjennomsnittlig daglig produksjon i 2020
0 ansatte
0 foe i gjennomsnittlig egenproduksjon per dag fra blokk 17

Her finner du oss i Angola

Luanda
Belas business park
Edifício Luanda 3º andar - Talatona
Luanda

Tlf: +244 222 640 939

Våre aktiviteter i Angola

Equinor i Angola

Equinor er partner i åtte produserende felt i Kongo-bassenget utenfor kysten av Angola, med en egenproduksjon på rundt 120.000 oljeekvivalenter per dag (2020).

Blokk 17
Blokk 17 var en av de første dypvannsblokkene det ble gitt konsesjon for i Angola. Blokken ligger på dypt vann, om lag 135 kilometer fra den nordøstlige delen av landet. Produksjonen fra blokken står for mer enn halvparten av Equinors oljeproduksjon i Angola. Oljereservene på Blokk 17 utvinnes ved hjelp av produksjonssentraler, flytende produksjonsskip (FPSO) og havbunnsbrønner. Vi har en eierandel på 22,1635 prosent i blokken. Gjennomsnittlig egenproduksjon er på om lag 90.000 fat oljeekvivalenter per dag (2020). Konsesjonen er forlenget til 2045.

Blokk 15
Ligger om lag 145 kilometer utenfor den nordlige kysten av Angola. Equinor har en eierandel på 12 prosent i blokken. Gjennomsnittlig egenproduksjon er 20.000 fat oljeekvivalenter per dag (2020). 

Blokken ble tildelt ExxonMobil i 1994, og produksjonen startet i 2003 fra Xicomba-feltet. Produksjon fra Kizomba A, Kizomba B og Kizomba C begynte henholdsvis i 2004, 2005 og 2008. Produksjonen i fase I av satellittprosjektet Kizomba startet i mai 2012, mens fase II av dette prosjektet startet i mai 2015. Produksjonen fra blokken kommer i øyeblikket fra fire produksjonsskip (FPSO): Kizomba A, Kizomba B, Mondo og Saxi Batuque. Konsesjonen er forlenget til 2032.

Blokk 31
PSVM består av fire oljefelt – Plutão, Saturno, Vénus og Marte – som alle ble oppdaget mellom 2002 og 2004. Feltene ligger på opptil 2.000 meters dyp i den nordøstlige delen av Blokk 31. Equinors eierandel i blokken er 13,33 prosent.

Produksjonen på blokken startet i desember 2012, og nådde platånivå (171.000 fat oljeekvivalenter per dag) i februar 2014. Gjennomsnittlig egenproduksjon er 9.320 fat oljeekvivalenter per dag (2020). Det er gjort 19 funn fra 26 letebrønner og 6 avgrensningsbrønner, hvorav fire er utbygget så langt (PSVM). De gjenværende 15 uutviklede funnene er mindre, og er spredt over et betydelig geografisk område.

Blokk 1/14
Blokk 1/14 er en Risk Service Contract. ENI (35 %) er operatør, mens Equinor (30 %), Sonangol P&P (25 %) og det lokale selskapet ACREP (10 %) er partnere. Blokken ligger i Nedre Kongo-bassenget, øst for den ressursrike Blokk 15.

Blokk 29
Blokk 29 er en produksjonsdelingskontrakt. Total (42,80 %) er operatør, mens Equinor (22,80 %), BP (8,80 %), Petronas (5,6 %) og Sonangol (20 %) er partnere.

Blokken ligger i Namibe-bassenget, som er et lite utforsket område utenfor kysten av Angola. 

Samarbeid for felles utvikling

Image from the drillship Stena Carron working offshore of Angola

Da Norge fant olje på 70-tallet hadde olje- og gassindustrien mye å ta igjen. Internasjonale selskaper ble invitert til å etablere samarbeidsselskaper og avtaler for å bidra til utvikling av industrien – og se hvor vi er i dag. Den samme tilnærmingen kan brukes i Angola, med en kombinasjon av samarbeid med lokale partnere og investeringer i lokalsamfunnet som kan bidra til utvikling av den angolanske industrien. Utvikling av det statseide selskapet Sonangol, som nå fokuserer på kjernevirksomheten, og etableringen av det nasjonale ANGP (National Agency of Petroleum and Gas) som ny tilsynsmyndighet for landets oljeindustri, har vært viktige virkemidler i denne strategien. Equinor vil fortsette å jobbe tett med lokale myndigheter for å dele kunnskap og kompetanse fra norsk sokkel.

Equinor tror på å være en aktiv pådriver for vekst i de lokalsamfunnene vi er en del av. Vi er ansvarlige naboer og ønsker å bidra til mer enn rene forretningstransaksjoner ved å ha et formål med det vi gjør. 

Equinor har tidligere bidratt med støtte for å øke kapasiteten og kompetansen i geofag og petroleumsteknologi gjennom etablering av master- og doktorgradsprogrammer i Angola. I tillegg har vi støttet arbeidet med rydding av landminer rundt omkring i landet etter borgerkrigen som sluttet i 2002, og også bidratt til en rekke andre bærekraftige prosjekter på områder som helse og sikkerhet, tilgang på vann og menneskerettigheter.

Vi tror vi kan bidra med verdifull drifts- og teknologierfaring fra norsk sokkel, som kan øke verdiskapingen og redusere karbonavtrykket.