Aserbajdsjan

Aserbajdsjan er et av Equinors største og eldste internasjonale satsingsområder. Vi har drevet virksomhet her siden 1992, og er en av de største utenlandske investorene. 

0 foe per dag i snitt i 2020
0 Kontoret vårt er i Baku
0 Etablering av vårt kontor i Aserbajdsjan

En mangeårig virksomhet

Equinor har vært en del av Aserbajdsjans industrielle og økonomiske omstillingsprosess siden 1992. Sammen med det statlige oljeselskapet SOCAR og andre internasjonale selskaper har vi bidratt til både industri- og samfunnsutvikling gjennom å bygge ut og realisere potensialet i Aserbajdsjans blomstrende olje- og gassektor.

Equinor (den gang Statoil) var ett av elleve utenlandske oljeselskaper som i 1994 signerte en produksjonsdelingsavtale (PSA) med det statlige oljeselskapet State Oil Company of the Azerbaijan Republic (SOCAR), for utvikling av Azeri, Chirag og dypvannsdelen av Gunashlio (ACG) – tre store oljefelt i den aserbajdsjanske sektoren av Det kaspiske hav.

I dag har Equinor en eierandel i oljefeltet ACG, i tillegg til eksportrørledningen BTC (Baku-Tbilisi-Ceyhan), som transporterer olje fra Sangachal-terminalen i nærheten av Baku til havneterminalen Ceyhan som ligger ved den tyrkiske middelhavskysten.

Sammen med andre samarbeidsselskaper i ACG og BTC har Equinor støttet en lang rekke investeringsprosjekter for å bidra til bærekraftig samfunns- og økonomisk utvikling i lokalsamfunnene langs rørledningstraseen i Aserbajdsjan, Georgia og Tyrkia. 

Virksomhet i Aserbajdsjan

Produksjonsdelingsavtalen for ACG (ACG PSA), også kjent som “århundrets kontrakt” ble undertegnet 20. september 1994. I september 2017 ble avtalen forlenget med ytterligere 25 år, fram til slutten av 2049. Equinor har en eierandel på 7,27 prosent i den forlengede ACG PSA, mens bp er operatør. 

 

ACG er det største oljefeltet i den aserbajdsjanske sektoren av Det kaspiske hav. Det ligger på 125-180 meters dyp om lag 100 kilometer øst for Baku. Utbyggingen er basert på faste plattformer og teknologi for undervannsinjeksjon. Det siste estimatet fra bp er at samlede utvinnbare reserver i ACG utgjør ca. 3 milliarder fat olje i løpet av produksjonsdelingsavtalens forlengede periode (2018-2049). Råolje fra ACG sendes til Sangachal-terminalen, et knutepunkt med kapasitet på 1,2 millioner fat, der oljen prosesseres før eksport.

Eksportrørledningen BTC er den viktigste eksportruten for oljen fra ACG. Equinor har en eierandel på 8,71 prosent i BTC-prosjektet. BTC-rørledningen går gjennom Aserbajdsjan, Georgia og Tyrkia, og forbinder Det kaspiske hav med Middelhavet. Rørledningen er 1.768 km lang: 443 km i Aserbajdsjan, 249 km i Georgia og 1.076 km i Tyrkia. 

 

Det ble undertegnet HGA-avtaler (host government agreements) med myndighetene i de tre landene i 2003. Avtalene har en varighet på 40 år fra den første leveransen av olje ble sendt gjennom BTC, som var i 2006. Nåværende gjennomstrømming i BTC, ACG-oljen inkludert, er ca. 650 millioner fat per dag. Samlet kapasitet i BTC er rundt en million fat per dag. 

30. mai 2018 signerte Equinor og SOCAR en RSA-avtale (risk service agreement) knyttet til vurdering og utvikling av oljefeltet Karabagh. Begge partene har lik andel i prosjektet. 

 

Oljefeltet Karabagh ligger 120 km øst for Baku. I desember 2019 startet Equinor boring av avgrensningsbrønnen KPS-4 på om lag 180 meters havdyp. I mars 2020 bekreftet Equinor og SOCAR funn av olje på Karabagh-feltet. Som operatør for lisensen opprettet Equinor og SOCAR et 50-50 prosent eid samarbeidsselskap, Karabakh Joint Operating Company (KJOC). 

Produksjonsdelingsavtalen (PSA) for Ashrafi-Dan-Ulduzu-Aypara (ADUA)-området i Det kaspiske hav ble undertegnet av Equinor og SOCAR i mai 2018. I henhold til avtalen eier begge parter like andeler. 

 

Leteområdet ADUA ligger om lag 100-110 kilometer nordøst for Baku. I 2019 utførte Equinor en 2D-3D seismisk undersøkelse i prospektområdet. 

 

Du finner miljøkonsekvensutredningen (ADUA Azerbaijan Environmental Impact Assessment) og offentlige høringsdokumenter her.

Samarbeid for framtiden

Samfunnsinvesteringer som er gjennomført innenfor ACG- og BTC-prosjektene i samarbeid med lokale og internasjonale implementeringspartnere har bidratt til utvikling av lokalsamfunn gjennom nye arbeidsplasser, utdanningsprogrammer, styrking av kompetanse og ferdigheter, sikring av bredere tilgang til bedre sosial infrastruktur, støtte til kapasitetsutvikling hos lokale tjenesteleverandører og andre tiltak.

I februar 2019 undertegnet Equinor en intensjonsavtale med energidepartementet i Aserbajdsjan som angir generelle samarbeidsprinsipper for bruk av fornybare energikilder for å bidra til utbyggingen av fornybare energiprosjekter i Aserbajdsjan.

I mars 2020 signerte Equinor og SOCAR en avtale om samarbeid innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Partene ble enige om å dele beste praksis, prosedyrer og ekspertise innen styring av industri- og brannsikkerhet, helse og miljø, samt beredskap.

Equinor har sluttet seg til miljøorganisasjonen Caspian Environmental Protection Initiative (CEPI) som SOCAR har tatt initiativet til. Organisasjonen ber om felles innsats for å sikre en effektiv og bærekraftig beskyttelse av miljøet i den kaspiske regionen og at målene i Paris-avtalen blir nådd.

I 2021 signerte Equinor en intensjonsavtale med UNDP (FNs utviklingsprogram) om kartlegging av mulige samarbeidsområder for å sette opp vilkår for framtidige bidrag til iverksetting av FNs bærekraftsmål i Aserbajdsjan.

Equinor har bidratt til å hjelpe fram neste generasjon realfagstalenter i Aserbajdsjan gjennom samarbeid med betydningsfulle høyskoler og bransjeorganisasjoner.

Her finner du oss i Aserbajdsjan

Baku
Marine Plaza Business Center,
62 Uzeyir Hajibeyli Street, 16th floor, 
1095 Baku, Azerbaijan
Tlf: +99412 4977340