Equinors kontor i Brussel representerer selskapets interesser i EU og gir støtte til Equinors markedsføring og salg av naturgass.

Vårt kontor i Brussel representerer våre interesser overfor institusjonene i Den europeiske union, støtter hovedkontoret i arbeid med europeiske forretningsspørsmål, holder selskapet informert og oppdatert om EUs politiske initiativer og gir råd om hvordan vi kan ta stilling til europeisk lovgivning og reguleringer. Kontoret gir også støtte til Equinors markedsføring og salg av naturgass.

Equinors kontor i Mechelen leverer spesialisttjenester innenfor finans og indirekte skatt til hele Equinor.

Her finner du oss i Belgia

Equinor Energy Belgium NV

Kortenberglaan 120
1000 Brussels
Tel: +32 2 774 82 54
E-mail: BRUreception@equinor.com

Equinor Energy Belgium NV

Bedrijvenlaan 5
2800 Mechelen
Tel: +32 15 74 10 10
E-mail: MECHreception@equinor.com

Equinor Service Center Belgium NV

Bedrijvenlaan 5
2800 Mechelen
Tel: +32 15 74 10 10
E-mail: MECHreception@equinor.com