Japan har sterke ambisjoner om å vokse innen fornybar energi og redusere sine karbonutslipp. Equinor mener Japan har et stort potensial for å utvikle et energimarked for havvind. Vår langvarige interesse for det japanske markedet gjør oss i stand til å utforske forretningsmuligheter innenfor fornybar energi og lavkarbonløsninger og bygge en posisjon i den japanske havvindindustrien.

Her finner du oss i Japan

Tokyo
Level 8 Pacific Century Place Marunouchi
1-11-1 Marunouchi
Chiyoda-ku
Tokyo
100-6208
Telefon: +81 3 6860 8415

Image of Hywind Scotland
De flytende Hywind-vindturbinene (Foto: Øyvind Gravås / Woldcam)

Våre aktiviteter i Japan

Vi har et eget nettsted hvor du kan finne mer informasjon om Equinors aktiviteter i Japan på japansk eller engelsk:

Satsing på fornybar energi og lavkarbonløsnigner

Equinor har som mål å være ledende i energiomstillingen og bygge en materiell posisjon innen fornybar energi.

Equinor gir kraft til mer enn én million europeiske hjem med fornybar havvind fra fire havvindparker i Storbritannia og Tyskland. Equinor bygger betydelige offshore vindklynger i Storbritannia, nordøst i USA og i Østersjøen. Selskapet tok i bruk verdens første flytende havvindpark i 2017 utenfor kysten av Skottland og er posisjonert for fremtidige prosjekter innenfor flytende vind i Storbritannia, Norge og Asia.

エクイノールは、洋上における石油・ガス開発及び操業を40年間にわたり世界30ヵ国で実施しており、この経験を活かし、英国、米国北東部、バルト海等での大規模洋上風力発電事業において業界の主導的立場におります。また、洋上風力発電事業に

おいても国際メジャーとなることを目指しており、特に浮体式洋上風力発電事業の分野ではトップランナーの地位を築いています。日本は着床式・浮体式共に大きな成長が期待される重要地域であることから、2018年には東京事務所を開設し、秋田県沖における日本で最初の事業参画に向け積極的かつ真摯に取り組んでいます。