Vi har vært til stede i Nigeria siden begynnelsen av 1990-tallet. Våre gode resultater i Nigeria understøttes av bærekraftsarbeidet vårt, som sikrer at vi er en ansvarlig operatør og proaktivt forbedrer mulighetene for lokalsamfunnene der vi arbeider. 

0 Etablert i Nigeria
0 Gjennomsnittlig daglig oljeproduksjon (2021)
0 amerikanske dollar i inntekter (2019)

Her finner du oss Nigeria

Lagos
13th Floor, Heritage Place
21 Lugard Avenue, Ikoyi
Lagos
Nigeria
Tlf: +234 1 2713532

Over to tiår med framskritt

Vi har vært i Nigeria siden 1992 og har spilt en betydelig rolle i utbyggingen av landets største dypvannsfelt, Agbami, der vi benytter ett av verdens største flytende produksjons- og lagringsskip. Det ligger 110 kilometer utenfor kysten av Nigeria på 1.500 meters havdyp. Feltet er bygd ut med havbunnsbrønner og verdens største flytende produksjons- og lagringsskip (FPSO). FPSOen kan lagre opp til 2,2 millioner fat olje, og skal være på feltet i mer enn 20 år.

Equinor er også operatør for to letelisenser - OMLs 128 og 129 – med 53,85 % andel i begge. Det er boret seks brønner i begge, og to funn er gjort.

Mens Nnwa-funnet i hovedsak inneholder gass i tillegg til noe olje, er Bilah et gass- og kondensatfunn. Ingen av funnene er ennå utbygd.

Vi har vært sterkt involvert i arbeid i lokalsamfunnene i forbindelse med vår virksomhet i Nigeria. Gjennom over 20 år har vi med Akassa-prosjektet utviklet innovative ordninger for vårt engasjement i lokalsamfunnene og styrking av menneskers livssituasjon (empowerment) som fungerte som modell andre steder. Å være en ansvarlig samarbeidspartner industrielt og i samfunnet er en del av våre verdier. 

Virksomhet i Nigeria

  • Equinor har vært i Nigeria siden 1992.
  • Equinor har spilt en betydelig rolle i utbyggingen av Nigerias største dypvannsfelt, “Agbami”, der ett av verdens største produksjons- og lagringsskip benyttes.
  • Daglig egenproduksjon på 26.000 (2021)
  • Equinor har 20,21 % eierandel i oljefeltet Agbami, mens Chevron er operatør med 67,30 % andel og Prime 127 eier resterende 12,49 %.
  • Vi har boret 10 brønner med 40 % funnprosent og investert mer enn 3,5 milliarder dollar.
  • Equinor er en leverandør av raffinerte produkter i Nigeria.

Bærekraft i Nigeria

I over to tiår støttet vi lokalsamfunnet Akassa i Brass, i delstaten Bayelsa gjennom the Akassa Development Foundation, ulike “empowerment”-prosjekter som går på tvers av styrking av livssituasjonen for kvinner og ungdommer, yrkesopplæring og finansiering av samfunnshus. Støtten dreide seg om å adressere begrensninger i samfunnsutviklingen, og ble tildelt flere priser for godt samfunnsansvar.

Siden 2008 har Equinor og Agbami-partnere gitt 28 fullt utstyrte brystklinikker for å bekjempe tuberkulose i Nigeria, og ga stipender til 16.000 studenter innen medisin og ingeniørfag. I samarbeid med de andre Agbami-partnerne bidrar Equinor til å sikre at folk i Nigeria har tilgang til fagkunnskaper, utdanning av god kvalitet og ansettelsesmuligheter gjennom gjennomføring av prosjekter i ulike deler av landet. Prosjektene gjennomføres for å forbedre tilgangen til utdanning av god kvalitet, helsevesen og bedre levevilkår i hele landet.

Prosjektene, som omfatter naturfagslaboratorier, er donert til skoler i hele Nigeria for å heve standarden på utdanning, og brystklinikker til helseinstitusjoner og sykehus for å bidra til helsetjenester av god kvalitet for folket. Vi har også gitt elektroniske biblioteker til skoler i alle deler av landet.

Equinor har betalt over 3 milliarder dollar i skatt til de føderale myndighetene i Nigeria, noe som også skaper verdi for samfunnet.

Equinors strategi for samfunnsansvar for Nigeria er nylig blitt omformet i tråd med målene satt av de føderale myndighetene i Nigeria gjennom the National Petroleum Investment Management Services. Våre satsingsområder er utdanning og helsevesen.