Siden etableringen i 1991 har Equinor Singapore vokst til å bli vårt regionale knutepunkt for våre nedstrømsaktiviteter og handel med olje og gass.

Vi fokuserer også på tidligfaseutvikling innen fornybar energi, og sammen med energihandelshuset Danske Commodities bruker vi Singapore som senter for å utvide vår handelsvirksomhet i regionen.

I dag går mer enn 30 % av vårt produksjonsvolum til det asiatiske markedet, og vår produksjonsportefølje, lavkarbonløsninger og fornybar energi er godt posisjonert for fortsatt regional utvikling i årene som kommer.

Her finner du oss i Singapore

Singapore
8 Marina View
#41-05, Asia Square Tower 1
Singapore 018960
Tlf: +65 6233 6533