Equinor åpnet sitt landkontor i Sør-Korea i 2014, og har støttet teamene som har fulgt opp byggingen av plattformdekkene på Mariner og Aasta Hansteen, skroget på Aasta Hansteen, to kategori J-rigger, to plattformer til Johan Sverdrup, og nå havvind. 

Foto: © Ulsan city. Brukt med tillatelse.

Havvind i Sør-Korea

Andelen fornybar energi i Sør-Koreas kraftproduksjon antas å øke til 20 prosent innen 2030. Målet er å etablere 49 GW produksjonskapasitet for fornybar energi innen 2030, der solenergi står for 36,5 GW og vindkraft 17,7 GW.

Vindkraftprosjektet Donghae 1
Sammen med Korean National Oil Company og East West Power har vi en ambisjon om å bygge en flytende havvindpark med en kapasitet på 200 MW omtrent 60 km utenfor kysten av Ulsan i Sør-Korea.  Prosjektet fikk lisens (Electric Business Licence, EBL) fra myndighetene i desember 2021.

Vindkraftprosjektet Firefly
Equinor har gjennomført vindmålingene som kreves for videre utredning av utvikling og bygging av et flytende havvindprosjekt med potensiell kapasitet på 800 MW utenfor kysten av Ulsan i Sør-Korea. Selskapet fikk lisens (Electric Business Licence, EBL) fra myndighetene i desember 2021.

Samarbeid er en viktig verdi for Equinor i de lokalsamfunnene vi har virksomhet i. Så langt har vi undertegnet en generell intensjonsavtale (MoU) om samarbeid med alle utviklere og Ulsan by, og en tredjeparts intensjonsavtale med en interesseorganisasjon for fiskere, “Offshore wind project countermeasures committee,” og Ulsan by. Vi har inngått disse intensjonsavtalene for å fremme infrastruktur for flytende havvind på bakgrunn av den sørkoreanske regjeringens politikk om mer fornybar energi. De bekrefter troen vi har på utbygging av flytende havvind i dette området. 

Trapper opp planer om havvind i Korea, samarbeid i prosjekter for 3 GW med EWP

Equinor har undertegnet en intensjonsavtale (MoU) med Korean East-West Power (EWP) om samarbeid i havvindprosjekter med kapasitet på 3 GW i Sør-Korea. Sammen vil partene gi et betydelig bidrag til det grønne skiftet i landet og utviklingen av havvindindustrien i Korea.

Bygging av rigger og plattformer

Picture of the Valemon Topside at the Samsung shipyard in South Korea

Våre aktiviteter i Sør-Korea handler i stor grad om bygging av de store plattformene og fartøyene som brukes til å finne, produsere og transportere olje og gass. Flere av disse installasjonene er bygget ved sørkoreanske skipsverft:

  • Plattformdekket på Mariner, bygget ved Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) på øya Geoje.
  • To kategori J-rigger til feltene Oseberg og Gullfaks, bygget ved Samsung Heavy Industries (SHI), som også ligger på Geoje.
  • SHI leverte plattformdekket til Valemon og Heidrun FSU (flytende lagringsenhet), og er nå i ferd med å bygge to av fire plattformdekk til Johan Sverdrup-feltet.
  • Plattformdekket og skroget til Aasta Hansteen ble bygget ved Hyundai Heavy Industries (HHI) i nærheten av byen Ulsan.

Equinor har personell i Sør-Korea som følger opp alle disse prosjektene. Sør-Korea har tidligere levert følgende enheter: Plattformdekket til Gina Krog og Mariner FSU (i juni 2016), plattformdekket til Valemon (levert i juni 2014) og lagringsfartøyet til Heidrun (levert i mars 2015), i tillegg til skrog for plattformene på Gjøa, Kristin og Åsgard B. DSME har også bygget fire kategori D-rigger for eieren Songa. De er utformet av Equinor og vil også være i drift hos oss. 

Slik kommer du i kontakt med oss

Equinor vil gjerne ha tilbakemeldinger fra lokale interessenter og de som jobber i forsyningskjeden vår. 

Epost: UlsanFOW@equinor.com

Kontoradresse:
Equinor SK - Busan
16FL, Centum Science Park, 79 Centum Jungang-ro, Haeundae-gu, Busan,
(Postcode: 48058)
South Korea
Tlf: +82 (0)10 8323 5480

Equinor SK - Ulsan
#418 Ulsan Biz Park, 406-21, Jongga-ro, Jung-gu, Ulsan, (Postcode : 44429)
South Korea
Tlf :  +82 (0)52 242 1907