Equinor har vært tilstede i Nederland siden slutten av 1990-tallet som medeier i et raffineri og for å støtte vår europeiske gassvirksomhet. I dag eies og støttes mange av Equinors internasjonale prosjekter fra vårt kontor i Rotterdam.

Her finner du oss i Nederland

Rotterdam
Equinor Holding Netherlands B.V.
Weena 760, 8th floor
3014 DA Rotterdam
The Netherlands
Tlf: +31102229770

Equinor-teamet i Rotterdam sikrer etterlevelse av lokal lovgivning for alle selskapene som tilhører den nederlandske selskapsstrukturen, i tillegg til å støtte konsernets prosesser for etterlevelse og styring. I denne forbindelse samhandler Rotterdam-kontoret med de ulike forretningslinjene som prosjektene tilhører.