Konsernledelsen

Her finner du CVer for konsernets ledergruppe. 

Anders Opedal

Konsernsjef fra 2. november 2020

Stilling: Konsernsjef fra 2. november 2020
Født: 1968
Eksterne verv: Ingen
Antall aksjer i Equinor ASA: 41.458 (per 31. desember 2021)
Lån fra Equinor ASA: Ingen

Erfaringsbakgrunn: Opedal begynte i Equinor i 1997. Fra 2018-2020 var han konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring. Fra august til oktober 2018 var han konserndirektør for Utvikling og produksjon Brasil og før dette direktør for Utvikling og produksjon internasjonalt, Brasil. Opedal har også hatt stillingen som Equinors konserndirektør for sikker og effektiv drift (COO). I 2011 tok han over stillingen som direktør i Teknologi, prosjekter og boring, der han var ansvarlig for Equinors hele prosjektportefølje. Fra 2007-2010 var han direktør for Anskaffelser. Han har hatt en rekke tekniske og driftsrelaterte stillinger samt lederstillinger i selskapet. Han startet som petroleumsingeniør i Statfjords driftsorganisasjon. Før Opedal kom til Equinor arbeidet han for Schlumberger og Baker Hughes.

Utdannelse: MBA fra Heriot-Watt University og sivilingeniør fra Norges Tekniske Høgskole (NTH).

Familierelasjoner: Ingen familierelasjoner til andre medlemmer av konsernledelsen, medlemmer av styret eller av bedriftsforsamlingen.

Annet: Anders Opedal er norsk statsborger og bosatt i Norge.

Ulrica Fearn

Konserndirektør for økonomi og finans siden 16. juni 2021

Stilling: Konserndirektør for økonomi og finans (CFO) siden 16. juni 2021
Født: 1973
Eksterne verv:  Ingen
Antall aksjer i Equinor ASA: Ingen (per 31. desember 2021)
Lån i Equinor ASA: Ingen

Erfaringsbakgrunn: Fearn begynte i Equinor i juni 2021. Hun kommer fra stillingen som Director of Group Finance hos BT Plc, en stilling som hun hadde siden 2017. Før dette har Fearn hatt flere lederstillingen i Diago Plc i perioden fra 1998 – 2017.

Utdannelse: Mastergrad i økonomi og administrasjon fra Universitetet i Halmstad.

Familierelasjoner: Ingen familierelasjoner til andre medlemmer av konsernledelsen, medlemmer av styret eller av bedriftsforsamlingen.

Annet:  Ulrica Fearn er svensk statsborger og bosatt i Norge.

Portrait of Jannicke Nilsson

Jannicke Nilsson

Konserndirektør, Sikkerhet, sikring og bærekraft (SSU) siden 1. juni 2021

Stilling: Konserndirektør for Sikkerhet, sikring og bærekraft (SSU) siden 1. juni 2021
Født: 1965
Eksterne verv: Styremedlem i Odfjell SE og Jotun A/S
Antall aksjer i Equinor ASA: 56.272 (per 31. desember 2021)
Lån i Equinor ASA: Ingen

Erfaringsbakgrunn: Nilsson begynte i Equinor i 1999, og har hatt en rekke sentrale lederstillinger i oppstrømsvirksomheten i Norge, blant annet som direktør for enheten Technical Excellence i Teknologi, prosjekter og boring (TPD), direktør for Drift Nordsjøen, direktør for Modifikasjoner og prosjektportefølje Bergen, i tillegg til plattformsjef på Oseberg Sør. I august 2013 ble hun utnevnt til leder for STEP-programmet (Equinor technical efficiency programme), der hun fikk ansvaret for en prosjektportefølje som leverte effektiviseringsgevinster på 3,2 milliarder USD per år fra 2016 og økte dette til 4,5 BUSD i 2017. Etablerte Digital Centre of Excellence i 2017 som en del av COO for å drive Equinor digital transformasjon for å forbedre resultatene innen alle segmenter og støtte opp under selskapets strategi for «always safe, high value and low carbon». Konserndirektør for sikker og effektiv drift (COO) fra 1. desember 2016 til 1. juni 2021.

Utdannelse: Mastergrad i kybernetikk og prosessautomasjon, og en bachelorgrad i automasjon fra Rogaland distriktshøgskole/Universitetet i Stavanger.

Familierelasjoner: Ingen familierelasjoner til andre medlemmer av konsernledelsen, medlemmer av styret eller av bedriftsforsamlingen.

Annet: Jannicke Nilsson er norsk statsborger og bosatt i Norge.

Kjetil Hove

Kjetil Hove

Konserndirektør, Utforskning og produksjon Norge (EPN) siden 1. januar 2021

Stilling: Konserndirektør for Utforskning og produksjon Norge (EPN) siden 1. januar 2021
Født: 1965
Eksterne verv: Styremedlem i Norsk Olje og Gass (NOG)
Antall aksjer i Equinor ASA: 17.017  (per 31. desember 2021)
Lån i Equinor ASA: Ingen

Erfaringsbakgrunn: Hove begynte i Equinor i 2007. Siden han ble ansatt har han hatt flere sentrale lederstillinger i Equinor. Han kommer fra stillingen som direktør for felt i senfase (FLX), en posisjon han har hatt siden januar 2020. Før dette var Hove direktør for driftsteknologi i Utvikling og produksjon Norge. Fra 2000 - 2012 jobbet han internasjonalt blant annet som landsjef for Equinor i Brasil i 3,5 år. Han startet sin karriere i 1991 innenfor petroleumsteknologi i Norsk Hydro, og har hatt ulike stillinger knyttet til leting, feltutbygging og drift i Norge.

Utdannelse: Sivilingeniør i petroleumsteknologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Familierelasjoner: Ingen familierelasjoner til andre medlemmer av konsernledelsen, medlemmer av styret eller av bedriftsforsamlingen.

Annet: Kjetil Hove er norsk statsborger og bosatt i Norge.

Al Cook

Konserndirektør, Leting og produksjon internasjonalt (EPI) siden 1. januar 2021

Stilling: Konserndirektør, Leting og produksjon internasjonalt (EPI) siden 1. januar 2021
Født: 1975
Eksterne verv: Styremedlem i The Power of Nutrition
Antall aksjer i Equinor ASA: 3.738 (per 31. desember 2021)
Lån i Equinor ASA: Ingen

Erfaringsbakgrunn: Cook begynte i Equinor i 2016. Han kommer fra rollen som konserndirektør Global strategi og forretningsutvikling (GSB) som han har hatt siden mai 2018. Han startet som direktør for Utvikling og produksjon internasjonalt (DPI) med ansvar for virksomhet i Angola, Argentina, Aserbajdsjan, Libya, Nigeria, Russland og Venezuela. Han kom fra BP, der han var leder for konsernsjefens kontor. Fra 2009 - 2014 ledet Cook utvikling av Southern Gas Corridor fra Aserbajdsjan til Europa. Fra 2005 - 2009 ledet han leting og prosjektutvikling i Vietnam og var direktør for BP Vietnam. Han arbeidet i feltoperasjoner i Nordsjøen fra 2002 - 2005, blant annet som plattformsjef på Cleeton plattformen. Cook begynte i BP i 1996, opprinnelig innenfor kommersielle roller og roller innenfor prosjekt og leting.

Utdannelse: Mastergrad i naturvitenskap fra St. John’s College, Cambridge University, og International Executive Programme ved INSEAD.

Familierelasjoner: Ingen familierelasjoner til andre medlemmer av konsernledelsen, medlemmer av styret eller av bedriftsforsamlingen.

Annet: Al Cook er britisk statsborger og bosatt i Storbritannia.

arne-sigve-nylund

Arne Sigve Nylund

Konserndirektør, Prosjekter, boring og anskaffelser (PDP) siden 1. januar 2021

Stilling: Konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser (PDP) siden 1. januar 2021
Født: 1960
Eksterne verv: Ingen
Antall aksjer i Equinor ASA: 15.820  (per 31. desember 2021)
Lån i Equinor ASA: Ingen

Erfaringsbakgrunn: Nylund begynte i Equinor i 1987. Han kommer fra stillingen som konserndirektør Utvikling og Produksjon Norge (UPN) som han har hatt siden 2014. Han har hatt flere sentrale lederstillinger i Equinor. Før han kom til Equinor var Nylund ansatt i Mobil Exploration Inc.

Utdannelse: Maskiningeniør fra Stavanger Ingeniørhøgskole med tilleggsutdannelse i driftsteknologi fra Rogaland Distriktshøgskole/Universitetet i Stavanger (UiS). Bedriftsøkonom fra Norges Handelshøgskole (NHH).

Familierelasjoner: Ingen familierelasjoner til andre medlemmer av konsernledelsen, medlemmer av styret eller av bedriftsforsamlingen.

Annet: Arne Sigve Nylund er norsk statsborger og bosatt i Norge.

irene-rummelhoff

Irene Rummelhoff

Konserndirektør, Markedsføring, midtstrøm & prosessering (MMP) siden 17. august 2018

Stilling: Konserndirektør, Markedsføring, midtstrøm & prosessering (MMP) siden 17. august 2018
Født: 1967
Eksterne verv: Nestleder i styret i Norsk Hydro
Antall aksjer i Equinor ASA: 25.036 (per 31. desember 2021)
Lån i Equinor ASA: Ingen

Erfaringsbakgrunn: Rummelhoff begynte i Equinor i 1991. Hun har hatt en rekke lederstillinger innenfor internasjonal forretningsutvikling, leting og nedstrømsvirksomheten i Equinor. Fra juni 2015 var hun konserndirektør for Nye energiløsninger (NES).

Utdannelse: Sivilingeniør i petroleumsgeofag fra Norges Tekniske Høgskole (NTH)

Familierelasjoner: Ingen familierelasjoner til andre medlemmer av konsernledelsen, medlemmer av styret eller av bedriftsforsamlingen

Annet: Irene Rummelhoff er norsk statsborger og bosatt i Norge

Pål Eitrheim

Pål Eitrheim

Konserndirektør, Fornybar (REN) siden 17. august 2018

Stilling: Konserndirektør, Fornybar (REN) siden 17. august 2018
Født: 1971
Eksterne verv: Medlem av styret i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Antall aksjer i Equinor ASA: 17.840 (per 31. desember 2021)
Lån fra Equinor ASA: Ingen.

Erfaringsbakgrunn: Eitrheim begynte i Equinor i 1998. Han har hatt en rekke lederstillinger i Equinor i Aserbajdsjan, Washington DC, konsernsjefens kontor, konsernstrategi og Brasil. 2017 - 2018 var han direktør for anskaffelser. Mellom 2014 - 2017 ledet han Equinors oppstrømsaktivitet i Brasil. I 2013 ledet Eitrheim sekretariatet for granskingen av terrorangrepet mot gassanlegget i In Amenas i Algerie.

Utdannelse: Mastergrad i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen og University College Dublin, Irland.

Familierelasjoner: Ingen familierelasjoner til andre medlemmer av konsernledelsen, medlemmer av styret eller av bedriftsforsamlingen.

Annet: Pål Eitrheim er norsk statsborger og bosatt i Norge.

Carri Lockhart

Konserndirektør, Teknologi, digitalisering og innovasjon (TDI) siden 1. juni 2021

Stilling: Konserndirektør, Teknologi, digitalisering og innovasjon (TDI) siden 1. juni 2021
Født: 1971
Eksterne verv: Ingen
Antall aksjer i Equinor ASA: 8.582 (per 31. desember 2021)
Lån i Equinor ASA: Ingen

Erfaringsbakgrunn: Lockhart begynte i Equinor i 2016. Hun kommer fra stillingen som direktør for portefølje og partneroperert i Utvikling og produksjon internasjonalt, som hun har hatt siden august 2018. Før dette var hun direktør for Equinors offshorevirksomhet i USA. Hun startet sin karriere som reservoaringeniør i Marathon Oil i Anchorage i Alaska. Hun har hatt en rekke ulike lederstillinger i oppstrømsorganisasjonen, med erfaring fra både offshore og landbasert virksomhet, konvensjonelle og ukonvensjonelle ressurser, feltovervåking, bygging og drift av anlegg, internasjonal landadministrasjon, strategisk planlegging og forretningsutvikling.

Utdannelse: Bachelor of Science i petroleumsteknologi fra Montana College of Mineral Science and Technology i USA.

Familierelasjoner: Ingen familierelasjoner til andre medlemmer av konsernledelsen, medlemmer av styret eller av bedriftsforsamlingen.

Annet: Carri Lockhart er amerikansk statsborger og bosatt i USA.

Siv Helen Rygh Torstensen

Konserndirektør, Juridisk og etterlevelse (LEG) siden 1. juni 2021.

Stilling: Konserndirektør og juridisk direktør, Juridisk og etterlevelse (LEG) siden 1. juni 2021.
Født: 1970
Eksterne verv: Medlem av Etikkrådet, Statens pensjonsfond utland
Antall aksjer i Equinor ASA: 13.318 (per 31. desember 2021)
Lån i Equinor ASA: Ingen

Erfaringsbakgrunn: Rygh Torstensen begynte i Equinor i 1998 og kommer fra stillingen som juridisk direktør, som hun hadde siden 1. august 2019. Før dette var hun leder for konsernsjefens kontor fra juli 2016. Fra 2011 - 2016 var hun direktør i konsernjuridisk avdeling. Mellom 1998 - 2011 har Rygh Torstensen hatt ulike stillinger i juridisk avdeling, blant annet som Corporate Compliance Officer og fungerende juridisk direktør. Før Equinor jobbet hun i Advokatfirmaet Cappelen og Krefting DA og hos kommuneadvokaten i Stavanger.

Utdannelse: Jurist fra Universitetet i Bergen, og har advokatbevilling.

Familierelasjoner: Ingen familierelasjoner til andre medlemmer av konsernledelsen, medlemmer av styret eller av bedriftsforsamlingen.

Annet: Siv Helen Rygh Torstensen er norsk statsborger og bosatt i Norge.

Ana Fonseca Nordang

Ana Fonseca Nordang

Konserndirektør, Mennesker og organisasjon (PO) siden 1. juni 2021

Stilling: Konserndirektør for Mennesker og organisasjon (PO) siden 1. juni 2021.
Født: 1977
Eksterne verv: Ingen
Antall aksjer i Equinor ASA: 8.370 (per 31. desember 2021)
Lån i Equinor ASA: Ingen

Erfaringsbakgrunn: Fonseca Nordang begynte i Equinor i 2009 og har hatt ulike lederstillinger i selskapet og kommer fra stillingen som direktør for Mennesker og ledelse (PL) som hun hadde siden 1. september 2019. Fra juli 2017 var hun direktør for Lederutvikling samt Mangfold og inkludering i PL. Fra 2015 - 2017 var hun direktør for Mennesker og organisasjon i Equinors virksomhet i USA. Fra 2009 hadde hun rollen som principle consultant for enheten organisational change and capabilities. Direktør for Mennesker og organisasjon (PO) siden 1. september 2019. Hun arbeidet tidligere hos Roxar (Emerson), der hun var ansvarlig for markedsføring av programvaredivisjonen. Før hun kom til Roxar arbeidet hun for CEB (Gartner), der hun begynte i 2001 i Washington, D.C. Hun ledet lanseringen av en vellykket ny rådgivningstjeneste for mellomstore organisasjoner. Deretter arbeidet hun som leder av Middle Market Europe, før hun gikk over til Roxar i 2008.

Utdannelse: MBA fra George Washington University School of Business i USA og en bachelorgrad i politikk og internasjonale forhold fra University of Kent i Storbritannia.

Familierelasjoner: Ingen familierelasjoner til andre medlemmer av konsernledelsen, medlemmer av styret eller av bedriftsforsamlingen. 

Annet: Ana Fonseca Nordang er portugisisk statsborger og bosatt i Norge.