Skip to content

Respekt for menneskerettigheter

Mennesker på togstasjon
Foto: Martin Adams/Unsplash
  1. Hjem
  2. Bærekraft
  3. Respekt for menneskerettigheter

Det er viktig for oss i Equinor å følge nøye med på helsen, velferden og rettighetene til alle som berøres av vår virksomhet. Dette gjenspeiles i visjonen vår om null skader, innsatsen vår mot å bygge en inkluderende kultur og navneskiftet vårt.

Å respektere menneskerettigheter er avgjørende for eksistensgrunnlaget vårt som selskap og disse grunnleggende prinsippene er forankret i Equinors konsernverdier, etiske retningslinjer og retningslinjer for menneskerettigheter, vedtatt av styret i Equinor i 2015 og fornyet 6. mai 2020. I arbeidet vårt med menneskerettigheter søker vi kontinuerlig forbedring av våre prestasjoner og atferd.

Prioriteringsområder

Retningslinjene våre for menneskerettigheter forteller oss hvordan vi skal oppføre oss for å sikre at vi respekterer menneskerettighetene, og fastslår hva vi forventer av våre leverandører og andre forretningspartnere. Nedenfor er 6 prioriteringsområder som vi har identifisert i retningslinjene.

Ikke-diskriminering
Å behandle de som arbeider for oss og påvirkes av vår virksomhet rettferdig og uten diskriminering

Sikre arbeidsforhold
Sørge for trygge, sunne og sikre arbeidsforhold

Moderne slaveri
Arbeide mot alle former for menneskehandel og tvangsarbeid i verdikjeden vår

Lokalsamfunn
Respektere menneskerettighetene til mennesker i lokalsamfunn som påvirkes av virksomheten vår – blant annet deres bruk av land, vann og andre naturressurser

Sikring
Utføre sikringsaktivitetene våre i samsvar med vår forpliktelse til å følge «Frivillige prinsipper om sikring og menneskerettigheter»

Barnearbeid
Arbeide mot alle ulovlige former for barnearbeid i verdikjeden vår

Vår tilnærming

For å fremme kontinuerlig forbedring innen menneskerettigheter benytter vi aktsomhetsvurderinger (due diligence) knyttet til menneskerettigheter som en mekanisme for å tilrettelegge for fremgang, interessentsamarbeid og, fremfor alt, unngå skade for mennesker som påvirkes av virksomheten vår.

Ta opp ting som opptar deg

I Equinor har vi flere måter å ta opp ting på eller klage.

Dersom saken din haster, eller er knyttet til sikkerhet, skal du umiddelbart ringe oss på +47 51 99 00 00.

Vi har også en uavhengig etikkhjelpelinje tilgjengelig der alle som er involvert i eller berørt av aktiviteter kan varsle bekymringer. Vi kaller dette for etikkhjelpelinjen, ettersom den er knytte til arbeidet vårt for å handle på etisk, bærekraftig og samfunnsansvarlig måte, noe som omfatter respekt for menneskerettigheter. All informasjon som gis i denne hjelpelinjen er konfidensiell og anonym og tilgjengelig på 6 ulike språk.

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Generell informasjon om hvordan Equinor arbeider med bærekraft og menneskerettigheter finner du på denne siden og i vår årlige redegjørelse Human Rights Statement 2023.

Loven gir rett til å be om informasjon fra en virksomhet om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Nærmere informasjon om retten til informasjon følger av Åpenhetslovens §§ 6 og 7, Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) - Lovdata.

Dersom du ønsker å be om informasjon om hvordan Equinor håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendig arbeidsliv, kan du henvende deg via vårt kontaktskjema.

Resultatene våre

Equinor produserer flere rapporter som er knyttet til arbeidet vårt for å kontinuerlig bygge inn menneskerettigheter og gjennomføre hensiktsmessige due diligence-prosesser for menneskerettigheter i henhold til vår måte å drive forretningsvirksomhet på. Følgende rapporter støtter dette arbeidet: