Skip to content

Vår kultur og våre verdier

Foto: Ole Jørgen Bratland
  1. Hjem
  2. Karriere
  3. Vår kultur og verdier

De ansatte er den mest verdifulle naturressursen vi har i Equinor. Kulturen vår er dypt forankret i våre verdier og en felles forståelse av at sikkerhet er den høyeste prioritet.

I flere tiår har vi stått overfor noen av verdens største utfordringer – og med mot og kreativitet har vi gjort flere ting som folk flest trodde var umulig. I løpet av de siste 50 årene har våre medarbeidere tatt tak i problemer og samarbeidet for å skape nye løsninger. Dette skal vi fortsette med for å oppnå netto null utslipp innen 2050.

Som en ny medarbeider ønsker vi deg velkommen til oss. Vi verdsetter dine ideer, erfaringer og perspektiver, og sammen skal vi møte energiutfordringene som verden står overfor.

Jeg er takknemlig for å jobbe for et selskap der forskjeller feires, og ansatte kan være seg selv på arbeidsplassen.

Hanne Sofie Skogland StorebøSenior sustainability engineer
Equinor verdier: Åpen, samerbeid, omtenksom og modig

Vi etterlever våre verdier hver dag. De danner grunnlaget for vår kultur, og veileder oss i hvordan vi driver vår virksomhet og samarbeider med andre. Vi er åpne, modige, samarbeidsvillige og omtenksomme.

Det er forfriskende og inspirerende å være i en arbeidskultur som er både omtenksom og modig. Equinor omfavner og fremmer ulikheter gjennom åpenhet og samarbeid. Verdiene er ikke bare ord – de etterleves også.

John-Sigvard Gamlem NjauExecutive management assistant
Laura Victoria Mejia på Equinors Fornebukontor

Inkludering av kvinner i arbeidslivet – lever vi opp til egne ambisjoner?

For å markere den internasjonale kvinnedagen ba vi ansatte om å dele sine erfaringer, og møtte tre kvinner som fortalte sine historier. Hva sa de?

Mangfold og inkludering

Styrken ligger i våre ulikheter.

Vi forventer at alle i Equinor respekterer mangfold og fremmer inkludering. Vi bruker vårt mangfold for å oppnå resultater, lytter til alles ideer og perspektiver, utfordrer gruppetenking og fremmer kreativitet. I Equinor er alle ansvarlige for å skape et åpent, trygt og inkluderende miljø.

For å fortsette å levere energi i framtiden, er vi avhengige av mangfold i tenkning for å finne de beste løsningene og ta gode avgjørelser. Vi arbeider systematisk med mangfold og inkludering for å oppnå rettferdige og like muligheter for alle. I Equinor skal alle føle seg verdsatt og respektert for den de er, og vi har nulltoleranse for diskriminering og trakassering.

Anders OpedalKonsernsjef

Vi støtter ulike frivillige ressursgrupper blant ansatte, og verdsetter deres viktige rolle for å oppnå en mer inkluderende arbeidsplass. I Equinor oppmuntres alle til å delta i aktiviteter, feiringer og arrangementer som fremmer en inkluderende kultur.

Se hvordan våre kolleger i Brasil viser styrker den viktigste naturressursen vi har – våre medarbeidere.

Aksepter informasjonskapsler

Vil du se alt? Vi vil gjerne dele dette innholdet med deg, men først må du akseptere markedsførings-informasjonskapsler ved å tillate dem i innstillingene.

Fremme en mangfoldig arbeidsstyrke

Vi må fortsette å fokusere på kjønnsbalanse for å øke kvinneandelen i energisektoren. I Equinor har vi arbeidet systematisk med kjønnsbalanse gjennom våre HR-prosesser, deriblant rekruttering, utvikling og ledelse.

Aksepter informasjonskapsler

Vil du se alt? Vi vil gjerne dele dette innholdet med deg, men først må du akseptere markedsførings-informasjonskapsler ved å tillate dem i innstillingene.

For at bransjen vår skal lykkes, er selskapet og samfunnet avhengig av å ha god kunnskap om vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk (også kjent som STEM). I Equinor har vi mulighet til å være med på å bygge en sterk arbeidsstyrke for framtiden.

Gjennom vårt sponsorprogram Morgendagens helter, partnersamarbeid og nettverk involverer vi ungdommer og våre lokalsamfunn for å skape interesse for forsking, læring og involvering – både i og utenfor klasserommet.

Equinor har inngått partnersamarbeid med ODA nettverket, og våre interne ressursgrupper for kvinnelige ansatte støtter arrangementer og opplæringstiltak for å oppmuntre flere kvinner til å velge en karriere innen teknologi.

Statistikk over mangfold

Indikatorer

2022

2021

2020

2019

2018

Kjønnsbalanse alle ansatte (prosent kvinner)

31 31 31 30 31

Kjønnsbalanse blant ledere (prosent kvinner)

35 35 32 30 29

Nasjonalitetsbalanse alle ansatte (prosent ikke-norske)

21 21 21 22 20

Nasjonalitetsbalanse blant ledere (prosent ikke-norske)

22 23 24 25 24

Kjønnsbalanse i programmer for unge talenter - Antall nye lærlinger (prosent kvinner)

36 31 29 24 26

Kjønnsbalanse i programmer for unge talenter - Antall nye graduates (prosent kvinner)

43 43 45 43 44