Skip to Content
no

Aasta Hansteen

Aasta Hansteen
Aasta Hansteen.
Foto: Roar Lindefjeld og Bo B. Randulff

Norges dypeste feltutvikling

Aasta Hansteen er den første spar-plattformen på norsk sokkel – og den største i verden. Aasta Hansteen-feltet ligger på 1 300 meters dyp i Vøringområdet i Norskehavet, 300 kilometer vest av Sandnessjøen. Den flytende plattformen er høyere enn Eiffeltårnet.

Aasta Hansteen-feltet omfattet opprinnelig de tre funnene Luva (1997), Haklang og Snefrid Sør (1998). Plan for utbygging og drift ble overlevert myndighetene i januar 2013 og i juni samme år ble utbyggingen godkjent av myndighetene. I 2015 ble det gjort et nytt funn i området, Snefrid Nord, som ble knyttet opp til Aasta Hansteen-feltet.

Feltet produserer for tiden på platå. Aasta Hansteen regnes som en mulig vert for nærliggende funn etter at feltet har gått av platåproduksjon.

I november 2022 leverte Equinor på vegne av partnerne inn plan for utbygging og drift (PUD) for gassfunnet Irpa (tidligere Asterix) til Olje- og energidepartementet. Irpa-funnet planlegges bygget ut med tre brønner og en 80-km lang rørledning til Aasta Hansteen.

Samlede reserver for Aasta Hansteen og Snefrid Nord er anslått til 55,6 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) gass og 0,6 million Sm3 kondensat. Det tilsvarer 353 millioner fat oljeekvivalenter.

Aasta Hansteen startet produksjonen 16. desember 2018 og Snefrid Nord startet mot slutten av 2019. Gass transporteres i Polarled-rørledningen til Nyhamna-terminalen for videre eksport til Storbritannia. Produsert kondensat lastes på tankskip og fraktes til markedet.

Aasta Hansteen styrker posisjonen Equinor og norsk sokkel har som en langsiktig og pålitelig leverandør av gass til kontinentet og Storbritannia. Equinor opplever sterk etterspørsel etter gass.

Aasta Hansteen er den dypeste feltutviklingen på norsk sokkel, på 1300 meters dyp. Gassfeltet er bygget ut med tre havbunnsrammer som produserer til en flytende plattform med vertikalt sylindrisk skrog forankret til havbunnen (spar-plattform). Dette var den første i sitt slag på norsk sokkel og den største i verden. Det er også den første i verden som har lagertanker for kondensat. Snefrid Nord bygges ut med en brønnramme knyttet opp til Aasta Hansteen-feltet.

Den 70 000 tonn tunge og 339 meter høye plattformen ble tauet til feltet i april 2018, det største slepet på norsk sokkel siden Troll A i 1995.

Aasta Hansteen-feltet driftes fra Harstad, av Equinors driftsområde i nord. Forsyningsbasen ligger i Sandnessjøen og helikopterbasen i Brønnøysund.
Feltet har fått navnet sitt etter en annen pioner: Kvinnesaksforkjemper, samfunnsdebattant, maler og forfatter Aasta Hansteen.

Polarled

Polarled er en ny, 482 kilometer lang gassrørledning fra Aasta Hansteen til Nyhamna i Møre og Romsdal. Plan for anlegg og drift (PAD) ble innlevert og godkjent samtidig med Plan for utbygging og drift av Aasta Hansteen i 2013. Rørledningen var ferdig installert i september 2015, og gir eksportløsning for gass fra både Aasta Hansteen og andre felt i Norskehavet. Prosjektet omfatter utvidelse av det Gassco-opererte anlegget på Nyhamna. Rørledningen er tilrettelagt for tilkobling av eksisterende og framtidige funn i området.

Fakta:

 • Påvist av BP i 1997, Equinor operatør fra 2006.
 • Ligger 300 km fra land, nordvest for Sandnessjøen i Nordland.
 • Det er 140 km til nærmeste installasjon (Norne) og 500 kilometer til Nyhamna, som er nærmeste gassinfrastruktur med ledig kapasitet.
 • Gassen er tørr og har lavt CO2-innhold.
 • Antatt utvinnbart volum, inkludert Snefrid Nord, er 55,6 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) gass og 0,6 million Sm3 kondensat. Det tilsvarer 353 millioner fat oljeekvivalenter.
 • Produksjonsstart: 16. desember 2018

Slepet

 • Slepet av Aasta Hansteen-plattformen var det største på norsk sokkel siden Troll A i 1995. Den flytende plattformen er 70 000 tonn tung og 339 meter høy.
 • Det er 500 nautiske mil fra Digernessundet ved Stord til Aasta Hansteen-feltet, og med en snittfart på om lag 2 knop tok slepet 11 døgn.
 • Fem taubåter fra tre ulike selskap fraktet plattformen trygt hjem til nord.
 • Slepeflåten hadde til sammen 150.000 hestekrefter.
 • På det grunneste var det bare 14 meters klaring under kjølen – og 20 meter opp til høyspentkabelen over Langenuen.
 • Da plattformen ankom feltet ble den koblet opp med 17 forankringsliner, hver på 2 500 meter.

Aasta Hansteen: Slepet

Aksepter informasjonskapsler

Vil du se alt? Vi vil gjerne dele dette innholdet med deg, men først må du akseptere markedsførings-informasjonskapsler ved å tillate dem i innstillingene.