Skip to content
no

Grane

Grane
Grane
Foto: Manfred Jarisch

Oljefeltet Grane i Nordsjøen er bygd ut med en integrert bolig-, prosess- og boreplattform med bunnfast stålunderstell.

Plattformen befinner seg omkring 185 kilometer vest for Haugesund. Havdypet ved plattformen er 127 meter.

Feltet ble funnet av Hydro i 1991, og produksjonen startet 23. september 2003.

Oljen på Grane-feltet skiller seg ut ved å befinne seg i yngre geologiske formasjoner enn det som er vanlig på sokkelen, nemlig i sandstein fra perioden tertiær, som ble avsatt for om lag 60 millioner år siden.

Da Grane-feltet ble satt i produksjon, var de utvinnbare reservene på 700 millioner fat olje. Utvinnbare volumer har økt i forhold til estimatene i PUD og er basert på 2021-planen ca. 950 millioner fat olje.

Svalin-feltet er tilknyttet Grane-plattformen. Svalin ligger 6 km sørvest for Grane og består av en brønn fra Grane-plattformen og en havbunnsramme tilknyttet Grane-plattformen via rørledning. Feltet ble satt i produksjon 24. mars 2014.

Breidablikk

Oljefeltet Breidablikk ligger ca. 10 kilometer nordøst for Grane-plattformen. Feltet bygges ut med fire havbunnsrammer som er tilknyttet Grane-plattformen. Frem til 2025 skal det bores brønner på feltet. Til sammen blir det 22 brønner.

Utvinnbare ressurser i Breidablikk er estimert til å være nær 200 millioner fat olje.

Som en konsekvens av Breidablikk vil levetiden på Grane-plattformen øke fra 2043 til 2060. Breidablikk ble funnet i 1992.

Se også: Faktasider - Oljedirektoratet

Transport

Oljen fra Grane transporteres gjennom en 212 kilometer lang rørledning til Sture-terminalen i Øygarden vest for Bergen, hvor den lagres i store fjellhaller før utskiping til verdensmarkedet.

Lokasjon: Blokk 25/11, 185 km vest for Haugesund
Produksjonsstart: 23. september 2003
Produksjon: Olje

Mer om Grane på Norsk petroleums nettside