Skip to content

Valemon

Valemon
Valemon
Photo: Jan Tore Tangvik

Gass-og kondensatfeltet Valemon ligger i Nordsjøen mellom Kvitebjørn- og Gullfaks Sør-feltene.

Valemon ble påvist i 1985 og produksjonen startet 3. januar 2015.

Valemon er bygget ut med bunnfast stålinnretning med forenklet separasjonsanlegg for gass, kondensat og vann. Valemon er ubemannet og fjernstyres fra et driftssenter på Sandsli i Bergen. Vanndybden er 135 meter

Reservoaret ligger på om lag 4.000 meters dyp. Reservoaret i Valemon er komplisert, både fordi det er oppstykket, men også på grunn av høyt trykk og høy temperatur. De utvinnbare volumene er blitt betydelig redusert i forhold til PUD-estimatene. Basert på 2021 plan er det forventet å utvinne om lag 18 milliarder kubikkmeter gass, 0,2 millioner kubikkmeter NGL og 2,3 millioner kubikkmeter kondensat.

Transport

Kondensatet transporteres i rørledning til Kvitebjørn for stabilisering og videre transport til Mongstad-raffineriet i Hordaland Gassen fra Valemon transporteres til Heimdal frem til 2023 og etter 2023 vil gassen fra Valemon transporteres sammen med kondensatet for seperasjon på Kvitebjørn. Gassen vil så sendes sammen med rikgass fra Kvitebjørn for videre prosessering på Kollsnes nord for Bergen. Deretter går tørrgassen til de europeiske gassmarkedene.

En sjøkabel forsyner Valemon med elektrisk kraft fra Kvitebjørn.

Lokasjon: Mellom Kvitebjørn og Gullfaks Sør i Nordsjøen
Oppstart: 03. januar 2015
Produksjon: Gass og kondensat

Mer om Valemon på Norsk petroleums nettside