Skip to content

Energioperatør

En energioperatør er en elektrofagarbeider som arbeider innen energiproduksjon og energiforsyning. Arbeidet til energioperatøren er å montere, drifte, vedlikeholde og dokumentere produksjonsanleggene, slik at vi får en sikker og stabil energiproduksjon.

Energioperatøren kan jobbe på mange forskjellige produksjonsanlegg, både høyspenning og lavspenning ved kraftanlegg og transformatorstasjonsanlegg.

I det daglige arbeidet bruker energioperatøren instrumenter, dataskjermer og signaler i kontrollrommet til å overvåke driften.

Dette er del av energioperatørens hverdag i Equinor:

  • overvåke energiproduksjon og energiforsyning
  • drifte energiproduksjon og energiforsyning
  • vedlikeholde energiproduksjon og energiforsyning
  • styre sentrale deler av strømnettet
  • feilsøking på en rekke installasjoner, turbiner, generatorer, transformatorer og apparatanlegg.

For å trives som energioperatørlærling

I denne stillingen må du være klar over at det stilles store krav til nøyaktighet, selvstendighet og ansvarlighet. Fordi en rekke koblingsarbeider utføres ved hjelp av et fargekodesystem, bør du ha godt fargesyn. Du må være i god form og tåle å arbeide i store høyder. Det er viktig at du liker å samarbeide med andre mennesker.