Skip to Content
no

Kjemiprosessfaget

Lærling på Kårstø
Foto: Marianne Bjørkelund

En kjemiprosess operatør arbeider med den daglige driften av anlegg for produksjon og behandling av for eksempel kjemikalier og gass.

Dette er del av kjemiprosess operatørens hverdag i Equinor:

  • sikker, pålitelig og effektiv drift av produksjonsenheter og prosesser i henhold til instrukser og prosedyrer
  • arbeid med kjemikalier av forskjellige faregrader og aggregattilstander
  • forholde seg til lave og høye temperaturer og trykk, samt utstyr med store dimensjoner
  • overvåking av prosesser og bruk av tekniske flytdiagram
  • feilsøking og klargjøring av prosessutstyr for vedlikehold og gjennomføring av forebyggende vedlikehold
  • bruk av digitale verktøy

Jobben som prosessoperatør krever at du må forstå både vitenskapen og teknologien som er involvert i produksjonen. Det er en veldig variert jobb, og vi må gjøre alt fra å sørge for sikker produksjon til å foreta vedlikeholdsrunder og holde et øye med alt.

Lars Øverland Sortedalprosessoperatørlærling

For å trives som kjemiprosess lærling

En fagoperatør i kjemisk prosessindustri skal kunne se sammenhengen og helhet, samt samarbeide godt med andre, også på tvers av fag. Det stilles store krav til sosial kompetanse og kommunikasjonsevner. Du må kunne nytte sansene (lukte, lytte, se, føle) for å oppfatte uønskede situasjoner. Det forventes evne til å løse akutte problemer raskt og effektivt på en sikker måte.