Skip to content

Kjemiprosessfaget

Ung mannlig lærling i arbeid. Foto
Foto: Torstein Lund Eik

En kjemiprosess operatør arbeider med den daglige driften av anlegg for produksjon og behandling av for eksempel kjemikalier og gass.

Møt Eirin og Markus, to av våre kjemiprosess operatør lærlinger

Aksepter informasjonskapsler

Vil du se alt? Vi vil gjerne dele dette innholdet med deg, men først må du akseptere markedsførings-informasjonskapsler ved å tillate dem i innstillingene.

Dette er del av kjemiprosess operatørens hverdag i Equinor:

  • sikker, pålitelig og effektiv drift av produksjonsenheter og prosesser i henhold til instrukser og prosedyrer
  • arbeid med kjemikalier av forskjellige faregrader og aggregattilstander
  • forholde seg til lave og høye temperaturer og trykk, samt utstyr med store dimensjoner
  • overvåking av prosesser og bruk av tekniske flytdiagram
  • feilsøking og klargjøring av prosessutstyr for vedlikehold og gjennomføring av forebyggende vedlikehold
  • bruk av digitale verktøy
Ung kvinnelig lærling. Foto

For å trives som kjemiprosess lærling

En prosessoperatør skal kunne se sammenhengen og helhet, samt samarbeide godt med andre, også på tvers av fag. Det stilles store krav til sosial kompetanse og kommunikasjonsevner. Du må kunne nytte sansene (lukte, lytte, se og føle) for å oppfatte uønskede situasjoner. Det forventes evne til å løse akutte problemer raskt og effektivt på en sikker måte.