Skip to Content
no

Logistikkfaget

Logistics apprentice

Som logistikkoperatør jobber du med transport av materialer, varer, gods eller passasjerer.

Dette er del av logistikkoperatørens hverdag i Equinor:

  • service, informasjon, veiledning, kundebehandling, kommunikasjon og etikk
  • ordrebehandling, lagerhold og emballering
  • klargjøring for forsendelser
  • sikring av gods
  • vektbegrensning og vektfordeling ved transport
  • effektiv og sikker forflytting av gods og varer
  • håndtering og transport av varer som krever spesiell behandling
  • bruk av manuelle og elektroniske verktøy for transport, vareflyt og dokumentbehandling
  • bruk og vedlikehold av teknisk utstyr

Vi driver med alt fra kundeservice og utlevering av utstyr til lagerstyring. Det er ingen dager som er like, og det er både et spennende og trivelig arbeidssted. Som lærling har jeg følt meg som en del av teamet fra første dag.

Emmanuel Tchotcho Bangouralogistikklærling

For å trives som logistikklærling

En logistikkoperatør må kunne arbeide effektivt, planmessig, nøyaktig og rasjonelt, selvstendig og i samarbeid med andre. Du må kunne yte service overfor kunder.