Skip to content

Arven etter Arve

For 50 år siden fikk Statoils første toppsjef, Arve Johnsen, i oppgave å bygge selskapet fra bunnen av. Visjonene hans lever ennå i dag.

Da Arve Johnsen for første gang hadde satt nøkkelen i døra på Lagårdsveien i Stavanger, ble han stående å titte innover det tomme rommet. Arve var første og eneste ansatte i Statoil og mens han sto der i døråpningen, slo noen viktige tanker ned i hodet hans.

— Jeg må tenke på sikkerhet. Jeg må tenke på forskning. Og jeg må tenke på utvikling. De neste tankene som dumpet inn, var mer håndgripelige. Hvor får jeg tak i mennesker til ledergruppen og ikke minst: hvor skal jeg henvende meg for å finne møbler til det første styremøtet?

Dette var for 50 år siden, den 1. desember 1972, snaue tre år etter det første store oljefunnet i Nordsjøen. Og det var ingen tilfeldighet at nettopp Arve Johnsen ble den første ansatte. Som statssekretær i Industridepartementet var Arve en av hovedarkitektene bak selskapet som skulle sørge for at naturressursene kom hele samfunnet til gode.

Jeg må tenke på sikkerhet. Jeg må tenke på forskning. Og jeg må tenke på utvikling.

Arve JohnsenStatoils første toppsjef
Arve Johnsen
Arve Johnsen

Arve Johnsen, første konsernsjef og pionér

Selskapets første administrerende direktør, Arve Johnsen, gikk bort 6. desember i en alder av 89 år. Gjennom sitt visjonære lederskap formet han en hel bransje og sørget for at Norges naturressurser ble utnyttet til det beste for storsamfunnet. Les minneord av Bjørn Vidar Lerøen.

Minneord: Arve Johnsen

Arve Johnsen

  • Født 18. februar 1934 i Borre i Vestfold
  • Var som statssekretær i Industridepartementet en av hovedarkitektene bak etableringen av Statoil, og en naturlig kandidat som selskapets første leder
  • Var Statoils leder fra 1972 til 1988, og bygde Statoil opp til et selskap av internasjonale dimensjoner
  • Kjent som en framsynt pioner og markant lederskikkelse i norsk oljeindustri
  • Døde 6. desember, 2023

Kilde: Norsk biografisk leksikon

Forskjellen på det umulige og det mulige, er et spørsmål om tid

Arve Johnsen

Dermed ble STATOIL - Den Norske Stats Oljeselskap A/S etablert, med Arve Johnsen som administrerende direktør. Og Arve fant menneskene han lette etter. De som turte å tenke stort, de som forsto Arve da han sa at forskjellen på det umulige og det mulige, er et spørsmål om tid. Og de som forsto at samarbeid med andre aktører, politikere, lokalsamfunn og industri, ville bli helt avgjørende. Og slik ble det. I tett samarbeid bygget de opp næringen som gjorde Norge til et rikt land. Alt i tråd med de tanker Arve gjorde seg da han først sto der i Lagårdsveien, sikkerhet, forskning og utvikling.

Arve Johnsen var den første administrerende direktøren i Statoil, forløperen til Equinor. Det første kontoret var i en leilighet på Lagårdsveien i Stavanger.
Foto: Knut S. Vindfallet

Hva har en liten sigareske med det grønne skiftet å gjøre?

For 50 år siden fikk Statoils kassebeholdning plass i en sigareske. I dag er selskapet et internasjonalt energiselskap, og verdiene skal hjelpe oss med å nå ambisjonen om netto null utslipp i 2050.

Nå står vi i vår tids største utfordring, klimakrisen. Equinors ambisjon er å fortsette å levere energi til samfunnet med lavere utslipp over tid og netto null innen 2050. Sammen skal vi utvikle ny energi, og vi skal utvikle ny industri. For å få til dette må vi fortsatt tørre å tenke stort. Vi må se muligheter i det grønne skiftet, ikke umuligheter. Vi må bruke knapp tid godt. Vi må samarbeide. Ja, vi må videreføre arven etter Arve.

Abonner på magasinhistoriene våre

Abonner på magasinhistoriene våre og møt menneskene bak ideene – og utforsk historiene bak overskriftene. Du vil motta nye historier på e-post og du kan melde deg av når som helst.

Abonner her