Skip to content

CCS er avgjørende for å nå klimamålene

På en hyttetur på åttitallet diskuterte de to forskerne hva man kunne gjøre med CO₂-utslippene fra gassutvinning. 36 år senere er løsningen helt avgjørende i innsatsen mot klimaendringene.

En sommerkveld i 1986 satt to forskere fra Sintef og diskuterte en idé som skulle få stor betydning. Erik Lindeberg hadde invitert Torleif Holt med på hytta i Sverige. Samtalen handlet om et tema de begge var opptatt av: Hvordan håndtere CO₂ fra gassutvinning? Var det mulig å fange CO₂-gassen, og deretter føre den tilbake dit den kom fra?

10 år senere ble de tidlige ideene til virkelighet på Sleipner-feltet i Nordsjøen, da CO₂ for første gang ble pumpet tilbake under havbunnen. Equinor og partnerne kunne bevise for verden at trygg lagring var mulig.

I dag er klimakrisen vår største utfordring. Karbonfangst og -lagring (CCS) vil bli en viktig teknologi for å redusere verdens klimagassutslipp. Beskjeden fra FNs klimapanel er tydelig; CCS er avgjørende for at verden skal nå våre felles klimamål. Og vi trenger det i stor skala.

Forbrenning av fossile energikilder øker andelen av CO₂ i atmosfæren. Så hvorfor ikke bare slutte med det? Svaret er like enkelt som løsningen er kompleks: Ikke alle industrier kan elektrifiseres, og ofte sitter industrien igjen med karbon fra selve produksjonen. Derfor blir fangst og lagring av karbon viktig.

I Norge er vi i full gang. Northern Lights-prosjektet til Equinor, Shell og TotalEnergies inngår i satsningen regjeringen kaller Langskip. Prosjektet har ambisjoner om å realisere CCS i full skala. Ingen andre land i verden har et slikt system. Og vi ser større muligheter. Vårt nye CO₂-lager Smeaheia kan bli verdens største lagringssted for CO₂ – rett utenfor kysten av Bergen.

Entusiasmen er stor i Northern Lights-prosjektet, som kommer til å huse verdens første fullskala anlegg for fangst, transport og lagring av CO₂ når det står klart.
Foto: Kjersti Nordøy

Også utenfor Norges grenser skjer det mye. Equinor og partnere samarbeider om løsninger for å fange og lagre CO₂ fra industrien Storbritannia og USA. Og vi ser på muligheten for en rørledning som kan transportere CO₂ fra Europa til trygge lagre under Nordsjøen.

Kraften som gjorde lille Norge til en stor energinasjon er den samme som skal bidra til verdens energiomstilling. Takket være forskere på hyttetur, ideer og teknologiutvikling i verdensklasse, kan vi om ikke lenge tilby verden trygge lagringssteder for CO₂. Og Nordsjøen spiller en nøkkelrolle.

Takk for de første 50. Tikk takk mot 2050.

Dette er en av mange historier fra våre første 50 år. Historien er også en del av fortellingen om hvordan vi skal lykkes med det grønne skiftet.

Abonner på magasinhistoriene våre

Abonner på magasinhistoriene våre og møt menneskene bak ideene – og utforsk historiene bak overskriftene. Du vil motta nye historier på e-post og du kan melde deg av når som helst.