Skip to content

Equinor kjøper danske BeGreen – en ledende utvikler av solenergiprosjekter

(UTC)Last modified
Foto av solcelleanlegg i Danmark
(Foto: BeGreen)

Equinor har signert en avtale om å kjøpe BeGreen, et ledende selskap innen utvikling av solenergiprosjekter i Nordvest-Europa. Oppkjøpet styrker Equinors kompetanse og portefølje innen solenergi.

Oppdatert 26. januar 2023:

Transaksjonen ble gjennomført 26. januar 2023 etter å ha fått nødvendige myndighetsgodkjenninger.

– BeGreen representerer en viktig byggestein for vår industrielle fornybarposisjon i Europa, i tråd med vår ambisjon om å være et ledende selskap i det grønne skiftet. BeGreen har en dokumentert merittliste for utvikling av solenergiprosjekter og en sterk utviklingsportefølje i attraktive kraftmarkeder. For Equinor er dette et nytt steg mot målet om å bli en markedsorientert kraftprodusent, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Fornybar i Equinor.

Pål Eitrheim - portrett
Pål Eitrheim, konserndirektør for Fornybar i Equinor.
(Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor ASA)

I dag eies BeGreen av Bregentved Group og medlemmer av ledelsen i selskapet.

Etter transaksjonen vil BeGreen være et heleid datterselskap av Equinor, og dagens ansatte og ledelse vil fortsette å utvikle solenergiprosjekter.

Den fremtidige kraften fra BeGreens portefølje vil bli kommersialisert i energimarkedet av Equinors datterselskap Danske Commodities, som vil bruke sin omfattende tilstedeværelse og kompetanse i markedet.

BeGreens utviklingsportefølje ventes å levere prosjektavkastning på 4-8 %, inkludert anskaffelsesprisen, som er innenfor Equinors forventede realavkastning på fornybarprosjekter.

Anders Dolmer - portrett
Anders Dolmer, konsernsjef i BeGreen
(Foto: BeGreen)

Siden etableringen har BeGreen utviklet, solgt og levert solenergikapasitet på mer enn 700 MW.

Per i dag har BeGreen etablert en utviklingsportefølje med prosjekter fra tidlig- til middels modenhetsgrad på over 6 GW i Danmark, Sverige og Polen med en gjennomsnittlig prosjektstørrelse på 300 MW.

– Med det nye eierskapet vil vår finansielle kapasitet styrkes, slik at vi i enda større grad kan bidra til det grønne skiftet i Europa. For oss er det en perfekt match. Equinor og BeGreen deler samme ambisjoner, og vi sikter begge mot de høyeste standarder for ESG og integritet. Vi ønsker økt utvikling av solenergi som en billig, stabil, sikker og bærekraftig energikilde, som bidrar til å gjøre Europa selvforsynt med energi. Det har vært viktig for oss å finne et fremtidig eierskap som verdsetter lagarbeidet og entreprenørskapet vi anser som grunnleggende hos BeGreens dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere, sier Anders Dolmer, konsernsjef i BeGreen.

Olav Kolbeinstveit - portrett
Olav Kolbeinstveit, direktør for kraft og markeder i Fornybar i Equinor
(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor ASA)

– Oppkjøpet av BeGreen er et eksempel på hvordan vi selektivt går inn i attraktive markeder gjennom etablerte selskaper som har en organisasjon med høy kompetanse, dokumenterte resultater og sterke utviklingsporteføljer. Equinor bidrar med et langsiktig industrielt perspektiv, finansiell kapasitet og avansert trading-kompetanse gjennom Danske Commodities. Vi tar sikte på å skape verdi gjennom å endre og trappe opp virksomhetene sammen med de lokale teamene, og utnytte synergier innad i Equinor, sier Olav Kolbeinstveit, direktør for kraft og markeder i Fornybar i Equinor.

I henhold til Equinor sin energiomstillingsplan har selskapet utviklet fornybarprosjekter på land og posisjoner innen batterilagring i Europa gjennom investeringer i lokale selskaper, som Wento i Polen og Noriker Power i Storbritannia. Dette sikrer både kapasitet og utviklingsprosjekter i tidligfase.

Transaksjonen er betinget relevante myndighetsgodkjenninger.

Mediekontakt, Equinor:
Magnus Frantzen Eidsvold
Mediekontakt
+47 975 28 604 (mobil)

Investor relations, Equinor:
Mads Holm
Direktør, Investor Relations,
+47 909 55 417 (mobil)

Kontaktperson, BeGreen:
Anders Dolmer
Administrerende partner, BeGreen
+45 6162 2022

Paul Svinth Jensen
Seniorrådgiver, Geelmuyden Kiese
+45 4083 3230

Fakta om BeGreen

BeGreen ble grunnlagt på visjonen om å utvikle og bygge et 100 % subsidiefritt kommersielt solkraftverk i Europa, og dermed bidra aktivt til det grønne skiftet og energiuavhengighet.

I dag utvikler, bygger og driver BeGreen solkraftverk som produserer garantert grønn kraft uten subsidier, etter BeGreens 360 graders bærekraftkonsept, i Danmark, Sverige og Polen.

Selskapet har i dag 40 ansatte i Danmark, Sverige og Polen.

www.BeGreen.dk

Siste nyheter