Skip to content

Driftsstart for Equinors første kommersielle anlegg for batterilagring

(UTC)
(Foto: Noriker Power Ltd.)

Batterilagringsanlegget Blandford Road i Storbritannia er nå satt i drift. Dette er en viktig milepæl for Equinors ambisjon om å levere fleksible kraftløsninger i landet.

Blandford Road, med en kapasitet på 25 MW/ 50 MWh, er heleid av Equinor.

Det er utviklet og skal driftes av det britiske batterilagringsselskapet Noriker Power, der Equinor har en eierandel på 45%.

Alex Grant - portrett
Alex Grant, Equinors landsjef for Storbritannia
(Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor)

Anlegget ligger i Dorset og er koblet til SEPD (Southern Electric Power Distribution) distribusjonsnett. Med om lag 150 batterienheter kan Blandford Road lagre nok elektrisitet til å forsyne 75.000 britiske hjem med kraft i to timer.

– Dette er en betydelig milepæl for ambisjonen vår om å levere fleksibel kraft og bidra til å opprettholde forsyningssikkerheten i Storbritannia. En sterk batterilagringsportefølje vil styrke vår posisjon som en ledende, bred energipartner for Storbritannia. Vi bygger videre på vår 40 år lange virksomhet i landet, der vi i tillegg til å være en stabil leverandør av olje og gass, har utviklet Storbritannias havvindindustri og levert banebrytende løsninger for å dekarbonisere den britiske økonomien, sier Alex Grant, Equinors landsjef for Storbritannia.

Storbritannias regjering har i sin strategi for energisikkerhet en ambisjon om at 95 % av all kraftproduksjon skal være lavkarbon innen 2030, og batterilagringssystemer vil spille en viktig rolle i denne omstillingen. Slike anlegg kan lagre overskytende energi fra vind og sol, og frigjøre den når elektrisitetsnettet trenger kraften mest, noe som styrker forsyningssikkerheten og bidrar til å beskytte elektrisitetssystemet mot ekstreme prissvingninger.

Olav Kolbeinstveit - portrett
Olav Kolbeinstveit, direktør for kraft og markeder i Fornybar i Equinor
(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor)

– Equinor legger opp til en fornybarportefølje som kombinerer produksjon fra vind- og solenergi med fleksible anlegg som batterier, for å utjevne uregelmessig kraftproduksjon fra fornybare kilder. I Storbritannia har vi vår største posisjon innen havvind, med flere havvindparker i drift og under utvikling. Samtidig bygger vi opp batterilagringskapasiteten med vårt første anlegg, Blandford Road, som nå er i drift, og vårt andre, Welkin Mill, som er under bygging, sier Olav Kolbeinstveit, direktør for kraft og markeder i Fornybar i Equinor.

Welkin Mill-prosjektet er utviklet av Noriker Power i Stor-Manchester kommune i England. Det nye anlegget får en kapasitet på 35 MW/70 MWh, og kan lagre nok elektrisitet til å forsyne over 100.000 britiske hjem med kraft i to timer. Anlegget skal kobles til distribusjonsnettet som drives av Electricity North West (ENWL). Welkin Mill forventes å komme i drift i 2024.

Equinors heleide tradingselskap Danske Commodities som har 15 års erfaring fra kraftmarkedene i Storbritannia skal sørge for markedsadgang-, balansering- og optimaliseringstjenester for Blandford Road-anlegget.

– Vi har utviklet en egen forretningsmodell som integrerer Equinors industrielle perspektiv og finansielle kapasitet, Norikers lokale kompetanse, og Danske Commodities' ekspertise innen krafthandel. Denne forretningsmodellen gjør at vi raskt kan skalere opp batterilagringsporteføljen vår i Storbritannia og øke verdiskapningen fra kraftmarkedene, sier Kolbeinstveit.

Equinor i Storbritannia

  • Equinor har vært en pålitelig energipartner for Storbritannia i 40 år, og har levert stabil forsyning av olje og gass, utviklet britisk havvindindustri, og funnet banebrytende løsninger for å dekarbonisere den britiske økonomien.
  • I dag leverer Equinor 29 % av Storbritannias gass, og 15 % av Storbritannias olje.
  • Equinor bygde verdens første flytende havvindpark i Skottland, og utvikler nå verdens største havvindpark, Doggerbank.
  • Innen 2030 vil Equinor forsyne om lag 7 millioner britiske husholdninger med grønn elektrisitet fra våre havvindparker.
  • Equinor planlegger å investere over 10 milliarder pund i Storbritannia innen 2030, og skape over 5.000 arbeidsplasser innen havvind, CO2-fangst og -lagring, hydrogen, batterilagring, og olje og gass.

Siste nyheter