Skip to content

Nytt olje- og gassfunn ved Troll- og Fram-feltet i Nordsjøen

(UTC)Last modified
Troll A-plattformen
Troll A-plattformen i Nordsjøen. Kveikje er det sjette funnet i Troll-området siden høsten 2019.
(Foto: Øyvind Gravås og Espen Rønnevik / Equinor ASA)

Equinor, operatør for utvinningstillatelse 293 B, har funnet olje og gass nær Troll- og Fram-området.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 4 og 8 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter eller 25 millioner til 50 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

Eierskapet i lisensen består av Equinor (51 prosent), DNO (29 prosent), Idemitsu (10 prosent) og Longboat Energy (10 prosent).

Funnet, som foreløpig bærer navnet Kveikje, er det sjette funnet som er gjort i dette området siden høsten 2019. I de fem tidligere funnene er det påvist inntil drøye 300 millioner fat oljeekvivalenter.

Det er svært gledelig med nok et funn som vi anser som kommersielt i dette området.

Lill H. BrusdalDirektør for Troll-feltet i Equinor
Lill H. Brusdal - portrait

– I likhet med de andre funnene i området, vil vi vurdere å knytte dette til Troll B- eller C-plattformen. Ved å bruke eksisterende infrastruktur, kan vi utvinne disse volumene til en lav kost og med lave utslipp, sier Brusdal.

Det var flere letemål for undersøkelsesbrønnen. Etter funnet i Kveikje, boret man videre til neste brønnmål i øvre del i Kritt-lagrekken. Det ble funnet mindre forekomster av petroleum som vurderes som ikke lønnsomt å utvinne. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Equinor planlegger ytterligere én ny letebrønn i dette området i år.

Brønnen ble boret av Deepsea Stavanger.

Kart over Kveikje-funnet

Equinors letestrategi

  • Vi vil lete etter volumer i modne områder hvor funn kan knyttes til eksisterende infrastruktur for å maksimere verdien av investeringer vi har gjort gjennom førti år.
  • Vi vil bore mellom 20-30 letebrønner hvert år framover.
  • Rundt 80 prosent av letebrønnene vil bli boret i kjente områder nær infrastruktur, men utvalgte nye områder og ideer vil testes.
  • Vi vil bore brønner basert på tre hovedkriterier: høy lønnsomhet og lave balansepriser, kort tilbakebetalingstid og lav karbonintensitet.
  • Leting er avgjørende for å opprettholde kontantstrømmen fra norsk sokkel og for å sikre nødvendige gassvolumer til utvikling av verdikjede for blå hydrogen.

Siste nyheter