Skip to Content
no

Nytt funn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet

(UTC)
Boreriggen Transocean Enabler
Boreriggen Transocean Enabler.
(Foto: Jan Arne Wold / Woldcam - Equinor ASA)

Equinor har gjort et nytt funn av olje i Snøfonn Nord, undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S, ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

Brønnen er boret fem kilometer sør-sørøst for funnbrønnen 7220/8-1 på Johan Castberg-feltet, 210 kilometer nordvest for Hammerfest.

Equinor er operatør for utvinningstillatelse 532. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 37-50 millioner fat utvinnbar olje. Sammen med de andre rettighetshaverne Vår Energi og Petoro, vil Equinor vurdere å knytte funnet til Johan Castberg-feltet.

Kristin Westvik - portrett
Kristin Westvik, direktør i Utforskning og produksjon Nord i Equinor.

– Snøfonn Nord er et spennende funn i nærheten av Johan Castberg-utbyggingen, og kan bidra med fremtidige verdifulle tilleggsvolumer til installasjonen. Vi vil jobbe sammen med partnerskapet for å vurdere en mulig utbygging, sier direktør Kristin Westvik i Utforskning og produksjon Nord i Equinor.

Snøfonn Nord kommer ganske nøyaktig ett år etter funnet av Isflak i samme område, men er trolig litt større. Brønnen ble boret av Transocean Enabler og er nå avsluttet. Transocean Enabler forflytterseg 800 meter lenger vest i utvinningstillatelsen 532 for boring av en nyletebrønn.

Snøfonn Nord er det tiende funnet i Castberg-lisensen, og den tolvte letebrønnen som bores i utvinningstillatelse 532.

Utvinningstillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Kart over funnet