Skip to content

Produksjonen i gang ved Hammerfest LNG

(UTC)
LNG-anlegget i Hammerfest
LNG-anlegget i Hammerfest
(Foto: Einar Aslaksen / Equinor ASA)

Etter et omfattende reparasjons- og forbedringsarbeid er Hammerfest LNG tilbake i produksjon etter brannen i september 2020. Den første nedkjølte, flytende naturgassen (LNG) er nå kommet til tank på Melkøya.

Irene Rummelhoff
Irene Rummelhoff
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

– Med oppstarten av Hammerfest LNG, ser vi frem til å legge ytterligere volum til allerede store gassleveranser fra Norge. Dette har stor betydning i en periode hvor forutsigbare og pålitelige energileveranser er svært viktig for mange land og kunder, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor.

Norge er en viktig gassleverandør til Europa og volumene fra Hammerfest LNG utgjør over 5% av norsk gasseksport. Hammerfest LNG leverer ved normal produksjon rundt 6,5 milliarder kubikkmeter i året, noe som tilsvarer det årlige gassbehovet til 6,5 millioner europeiske husholdninger.

Sikkerhet har stått i sentrum for det omfattende arbeidet, fra kartlegging av skadeomfang, planlegging av reparasjoner og forbedringer til gjennomføring av prosjektet. Daglig har rundt 1.000 mennesker jobbet systematisk og målrettet for å få anlegget tilbake i sikker drift.

– Jeg vil takke alle ansatte, leverandører og partnere som har stått på for å gjøre anlegget klart til sikker oppstart. Dette er en stor og komplisert oppgave og hvor mye av prosjektet har vært gjennomført under en krevende pandemi, sier Rummelhoff.

Det har blitt utført reparasjoner av avansert utstyr og kompressorer. I tillegg er det gjennomført en planlagt revisjonsstans og ordinært vedlikehold. Over 22.000 komponenter er sjekket, 180 kilometer med elektriske kabler er byttet ut. For å begrense smitte har det vært praktisert omfattende smittevernstiltak og strenge avstandsregler underveis.

Anlegget er bygget for drift ved minus 163 grader og oppkjøringen mot full produksjon foregår nå kontrollert og stegvis.

LNG-tankere er nå på plass utenfor anlegget, klare til å ta imot nye LNG-laster. Normalt tar det noen dager å fylle lagertankene på anlegget, før skipene lastes for frakt til mottaksterminaler i ulike markeder. Ved full produksjon vil et fullastet skip forlate Melkøya omtrent hver femte dag. Hvert skip inneholder nesten 1 TWh med energi.

Partnerskapet består av Equinor Energy AS, Petoro AS, TotalEnergies EP Norge AS, Neptune Energy Norge AS, Wintershall Dea Norge AS. Equinor er operatør for Hammerfest LNG.

Fakta

 • Hammerfest LNG er Norges og Europas første storskala produksjonsanlegg for nedkjølt flytende naturgass (LNG) og har vært i produksjon siden 2007.
 • Anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest tar imot gass gjennom en 143 kilometer lang rørledning fra Snøhvit-feltet ute i Barentshavet.
 • På anlegget blir kondensat, vann og CO2 skilt fra brønnstrømmen før naturgassen blir kjølt ned til flytende form og lagret i dedikerte tanker. Når gassen er nedkjølt til -163 grader reduseres volumet 620 ganger.
 • Gassen blir deretter eksportert i spesialbygde LNG-skip. CO2 blir injisert og lagret i en geologisk formasjon under Snøhvit-reservoaret.
 • Rundt 750.000 tonn CO2 fjernes hvert år fra brønnstrømmen og føres tilbake til et egnet reservoar ute på Snøhvitfeltet.
 • Partnere:
  • Equinor Energy AS (operatør) 36,79%
  • Petoro AS 30,00%
  • TotalEnergies EP Norge AS 18,40%
  • Neptune Energy Norge AS 12,00%
  • Wintershall Dea Norge AS 2,81%

Siste nyheter