Skip to content

Nytt funn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet

(UTC)
Johan Castberg-skroget på Stord
Johan Castberg-skroget ankom Stord i vår, og skal i 2024 i produksjon i Barentshavet, i området der det siste funnet til Equinor ble gjort.
(Foto: Joseph Lynch)

Kun kort tid etter Snøfonn Nord-funnet ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet, har Equinor gjort et nytt funn av olje og gass i Skavl Stø, undersøkelsesbrønn 7220/8-3.

Brønnen er boret fem kilometer sør-sørøst for funnbrønnen 7220/8-1 på Johan Castberg-feltet, 210 kilometer nordvest for Hammerfest.

Kristin Westvik - portrait
Kristin Westvik, Equinor’s senior vice president for exploration and production north.
(Photo: Harriet M. Olsen / Equinor ASA)

Equinor er operatør for utvinningstillatelse 532. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 5-10 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. Sammen med de andre rettighetshaverne Vår Energi og Petoro, vil Equinor vurdere å knytte funnet til Johan Castberg-feltet.

– Boreoperasjonen ble sikkert og effektivt gjennomført. Det har gitt oss et nytt funn og informasjon som vi vil se i sammenheng med andre funn i området og sammen med våre partnere vurdere i videreutviklingen av området», sier Kristin Westvik, direktør i Utforskning og produksjon Nord i Equinor.

Nyheten om oljefunnet Snøfonn Nord ble offentliggjort 25. mai i år, og kom cirka ett år etter funnet av Isflak i samme område.

Skavl Stø vil modnes videre sammen med Snøfonn Nord og de tidligere funnene Skavl (2014) og Isflak (2021).

Brønnen ble boret av Transocean Enabler.

Skavl Stø er den trettende letebrønnen i Castberg-lisensen. Utvinningstillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Kart over funnet
Skavl Stø, undersøkelsesbrønn 7220/8-3 I Barentshavet

Fakta om Johan Castberg

  • Johan Castberg-feltet ligger i Barentshavet, ca 100 kilometer nord for Snøhvit-feltet og 240 kilometer fra Melkøya.
  • Havdypet er 360-390 meter.
  • Johan Castberg består av funnene Skrugard, Havis og Drivis.
  • Estimert utvinnbare volumer er mellom 450 og 650 millioner fat oljeekvivalenter.
  • Johan Castberg produksjonsskip og anlegg er designet for å kunne produsere 190 000 fat per dag og for en levetid på 30 år.
  • Feltet er bygget ut med et produksjonsskip og en omfattende havbunnsutbygging med totalt 30 brønner fordelt på 10 brønnrammer og to satellittstrukturer.
  • Johan Castberg vil ha forsynings- og helikopterbase i Hammerfest og driftsorganisasjon i Harstad.
  • Johan Castberg FPSO ankom Norge 8. april og er nå forankret ved kai hos Aker Solutions på Stord, hvor dreieskive og prosessmoduler installeres i vår og sommer, kobles sammen og alt ferdigstilles og testes.

Siste nyheter