Skip to content

Equinor og SSE Thermal kjøper Triton Power og forbereder overgang til hydrogen

(UTC)Last modified
Saltend Power Station
Saltend Power Station

Equinor og SSE Thermal tar ambisjonene om å bidra til avkarbonisering i Storbritannia videre. Selskapene kjøper kraftselskapet Triton Power fra Energy Captital Partners (ECP) og starter forberedelser til å bruke hydrogen i Saltend Power Station.

OPPDATERING 1. SEPTEMBER 2022
SSE THERMAL OG EQUINOR FULLFØRER KJØPET AV TRITON POWER

De to selskapenes kjøp av Triton Power fra Energy Capital Partners er nå fullført.

Transaksjonen på 341 millioner britiske pund ble avtalt i juni og har siden blitt godkjent av UK National Security Filing and EU Merger Control.

Nøkkelanlegget som inngår i kjøpet av Triton Power, er Saltend Power Station med en installert kapasitet på 1,2 GW. Dette et konvensjonelt gasskraftverk (combined cycle gas turbine) som bruker naturgass. Hovedrollen til dette kraftverket i dag er å bidra med strøm i perioder med lite strøm fra sol og vind. Equinor og SSE starter nå arbeidet med å forberede kraftverket for å bruke opptil 30 prosent hydrogen fra 2027, med en ambisjon om etter hvert å øke til 100 prosent hydrogendrift.

Hydrogenet kan komme fra Equinors hydrogenprosjekt H2H Saltend som skal reformere naturgass til hydrogen ved karbonfangst og lagring, der mer enn 95 prosent av CO2-innholdet fanges. Saltend Power Station kan dermed bli en viktig kunde til hydrogenprosjektet. Med kjøpet kan Equinor sammen med SSE Thermal dermed begynne å avkarbonisere fleksibel kraft og samtidig bidra til å utløse produksjon av lavkarbonhydrogen også til industriformål.

Irene Rummelhoff - portrett
Irene Rummelhoff, konserndirektør for MMP i Equinor, under et besøk til Saltend Power Station i fjor.

– Dette oppkjøpet sammen med SSE Thermal viser vår forpliktelse til å bygge et bredt energisamarbeid med Storbritannia. Vi vil fortsette å arbeide for å forsyne det britiske markedet med pålitelig energi og for å redusere utslippene gjennom å tilby overgang til hydrogen gjennom vårt hydrogenprosjekt H2H Saltend. Å bidra til fleksibel strømforsyning med lave CO2-utslipp for å støtte væravhengig, fornybar energi er avgjørende for å sørge for energisikkerhet gjennom energiomstillingen, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for Markedsføring, Midstrøm og Prosessering i Equinor.

– Fleksibel energi vil være helt avgjørende etter hvert som fornybar energi skaleres ytterligere opp i løpet av de kommende årene, noe som gir viktig back-up og bedrer forsyningssikkerheten. Men den virkelige gevinsten vil være hvordan vi bidrar til avkarbonisering på lengre sikt, og vi er spesielt begeistret over mulighetene for hydrogen- og karbonfangst i Saltend. Sammen med Equinor vil vi utforske alle muligheter for å avkarbonisere Saltend og skape nye muligheter for andre virksomheter i en framtid med netto null utslipp, sier Catherine Raw, administrerende direktør for SSE Thermal.

Humber-regionen er Storbritannias største industriklynge med årlige utslipp på over 12 millioner tonn CO2 – over 50 prosent mer enn fra den nest største klyngen. Avkarbonisering er avgjørende for at denne industrien skal kunne fortsette å drive når samfunnet skal oppnå netto null utslipp. I til å sørge for fleksibel kraft til å støtte varierende strømproduksjon fra fornybart, skal hydrogenprosjektet H2H Saltend tilby industrien å bytte fra kull til hydrogen. Dette gjelder blant annet fabrikker som inngår i Saltend Chemicals Park, som forsynes med strøm og damp fra Saltend Power Station.

– Denne avtalen vil gjøre det mulig for Triton Power å fortsette å tilby kritisk viktige netttjenester og fleksibel kraftproduksjon, samtidig som vi bygger på det vi allerede har gjort innen avkarbonisering. Jeg har vært spesielt imponert over visjonen og engasjementet til Equinor og SSE Thermal, og mener de har evnene og kunnskapen som kreves for at prosjektene vi jobber med kan utvikles raskt, sier Mick Farr, direktør for Triton Power.

– I perioden under vårt eierskap ECP er stolt over å ha reposisjonert porteføljen i tråd med behovet for avkarbonisering. Ved å allerede ha gjort Deeside til en karbonnøytral leverandør av tjenester som sikrer stabilitet og forebygger frekvensavvik i strømnettet, med H2H Saltend underveis og med overgang til Equionors og SSE Thermals eierskap er vi overbevist om at anleggene vil fortsette å være en modell for miljømessig ansvarlig strømproduksjon gjennom energiomstillingen, sier Rahman D’Argenio, partner i ECP.

Equinor and SSE Thermal kjøper Triton Power for 341 millioner britiske pund. Når handelen er fullført, vil Equinor og SSE Thermal eie Triton Power gjennom et 50:50 joint venture. Handelen er ventet å sluttføres i september, forutsatt godkjennelse fra UK National Security Filing and EU Merger Control.

Kjøpet av Triton Power styrker Equinor og SSE Thermals portefølje av lavkarbonløsninger i Storbritannia. Denne inkluderer allerede planer om hydrogenkraftverk, hydrogenlager og gasskrafverk med karbonfangst og – lagring i Keadby og Peterhead.

Om Triton Power

Triton Power er et uavhengig kraftselskap med 82 ansatte. Det produserer strøm til det britiske elektrisitetsmarkedet gjennom sine britiske kraftverk, inkludert Saltend Power Station med 1,2 GW installert kapasitet i en CCGT (Combined Cycle Gas Turbine) og CHP (Combined Heat & Power) kraftverk som ligger nord for Humber Estuary i East Yorkshire.

Triton Power støtter systemoperatøren av Storbritannias elforsyning ved å tilby stabilitetstjenester for å holde systemet vedlike ved avbrudd og i perioder med lite produksjon fra vind og sol.

I tillegg inkluderer porteføljen Indian Queens Power Station, en 140MW OCGT (Open Cycle Gas Turbine) i Cornwall, og Deeside Power Station, som sørger for stabilitig og nødforsyning av kraft i Nord-Wales. Finn ut mer på www.tritonpower.co.uk/.

Om Equinor

Equinor er Storbritannias ledende energileverandør innen naturgass, olje og elektrisitet, og har som mål å nå nullutslipp globalt innen 2050. Selskapet er ledende innen karbonfangst og hydrogen, og utvikler hydrogenprosjektet H2H Saltend som er del av Zero Carbon Humber-alliansen. Equinor samarbeider med SSE Thermal om lavkarbonkraftprosjekter ved hjelp av hydrogen- og karbonfangst i Humber og et kraftverk med karbonfangst- og lagri9ng i Skottland. Selskapet er også med i kraftprosjektet Net Zero Teesside, og som en del av Northern Endurance Partnership er Equinor med på å utvikle infrastruktur for transport og lagring av CO2 for East Coast Cluster, som består av Humber og Teesside. Equinors virksomhet i Storbritannia omfatter også drift av offshore olje- og gassfelt og havvindparker, og ekspansjonsplanene inkluderer Dogger Bank, verdens største havvindpark. Finn ut mer på www.equinor.co.uk.

Om SSE Thermal

SSE Thermal er ansvarlig for SSE plcs forretning for fleksibel produksjon av strømog energilagring, med over 600 direkte ansatte over hele Storbritannia og Irland. Som en del av sin forpliktelse til å oppnå netto null karbonutslipp, har virksomheten et fokus på å avkarbonisere sin virksomhet gjennom karbonfangst og -lagring (CCS) og hydrogenteknologi. I tillegg til Keadby 3, går SSE Thermal videre med Equinor om et gasskraftverk med CCS ved Peterhead i Skottland, samt ytterligere lavkarbonkraftverk i Humber. SSE Thermal er en del av FTSE-noterte SSE plc. Finn ut mer på www.ssethermal.com.

Om ECP

ECP ble grunnlagt i 2005 og er en ledende investor i energiomstillingen, innen elektrifisering og i infrastruktur for avkarbonisering. Dette inkluderer kraftproduksjon, fornybart og lagerløsninger, miljøinfrastruktur og tjenester som sørger for pålitelighet og effektivitet i energisystemer. ECP-teamet har 63 ansatte med til sammen 500 års industrierfaring, ekspertise og forbindelser, og har gjennomført over 60 transaksjoner de siste 10 årene med en samlet verdi på over 45 milliarder britiske pund. For mer informasjon, se nettsidene www.ecgp.com.

Siste nyheter