Skip to Content
no

Equinor og SSE Thermal kjøper Triton Power og forbereder overgang til hydrogen

(UTC)Last modified
Saltend Power Station
Saltend Power Station

Equinor og SSE Thermal tar ambisjonene om å bidra til avkarbonisering i Storbritannia videre. Selskapene kjøper kraftselskapet Triton Power fra Energy Captital Partners (ECP) og starter forberedelser til å bruke hydrogen i Saltend Power Station.

Nøkkelanlegget som inngår i kjøpet av Triton Power, er Saltend Power Station med en installert kapasitet på 1,2 GW. Dette et konvensjonelt gasskraftverk (combined cycle gas turbine) som bruker naturgass. Hovedrollen til dette kraftverket i dag er å bidra med strøm i perioder med lite strøm fra sol og vind. Equinor og SSE starter nå arbeidet med å forberede kraftverket for å bruke opptil 30 prosent hydrogen fra 2027, med en ambisjon om etter hvert å øke til 100 prosent hydrogendrift.

Hydrogenet kan komme fra Equinors hydrogenprosjekt H2H Saltend som skal reformere naturgass til hydrogen ved karbonfangst og lagring, der mer enn 95 prosent av CO2-innholdet fanges. Saltend Power Station kan dermed bli en viktig kunde til hydrogenprosjektet. Med kjøpet kan Equinor sammen med SSE Thermal dermed begynne å avkarbonisere fleksibel kraft og samtidig bidra til å utløse produksjon av lavkarbonhydrogen også til industriformål.

Irene Rummelhoff - portrett
Irene Rummelhoff, konserndirektør for MMP i Equinor, under et besøk til Saltend Power Station i fjor.

– Dette oppkjøpet sammen med SSE Thermal viser vår forpliktelse til å bygge et bredt energisamarbeid med Storbritannia. Vi vil fortsette å arbeide for å forsyne det britiske markedet med pålitelig energi og for å redusere utslippene gjennom å tilby overgang til hydrogen gjennom vårt hydrogenprosjekt H2H Saltend. Å bidra til fleksibel strømforsyning med lave CO2-utslipp for å støtte væravhengig, fornybar energi er avgjørende for å sørge for energisikkerhet gjennom energiomstillingen, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for Markedsføring, Midstrøm og Prosessering i Equinor.

– Fleksibel energi vil være helt avgjørende etter hvert som fornybar energi skaleres ytterligere opp i løpet av de kommende årene, noe som gir viktig back-up og bedrer forsyningssikkerheten. Men den virkelige gevinsten vil være hvordan vi bidrar til avkarbonisering på lengre sikt, og vi er spesielt begeistret over mulighetene for hydrogen- og karbonfangst i Saltend. Sammen med Equinor vil vi utforske alle muligheter for å avkarbonisere Saltend og skape nye muligheter for andre virksomheter i en framtid med netto null utslipp, sier Catherine Raw, administrerende direktør for SSE Thermal.

Humber-regionen er Storbritannias største industriklynge med årlige utslipp på over 12 millioner tonn CO2 – over 50 prosent mer enn fra den nest største klyngen. Avkarbonisering er avgjørende for at denne industrien skal kunne fortsette å drive når samfunnet skal oppnå netto null utslipp. I til å sørge for fleksibel kraft til å støtte varierende strømproduksjon fra fornybart, skal hydrogenprosjektet H2H Saltend tilby industrien å bytte fra kull til hydrogen. Dette gjelder blant annet fabrikker som inngår i Saltend Chemicals Park, som forsynes med strøm og damp fra Saltend Power Station.

– Denne avtalen vil gjøre det mulig for Triton Power å fortsette å tilby kritisk viktige netttjenester og fleksibel kraftproduksjon, samtidig som vi bygger på det vi allerede har gjort innen avkarbonisering. Jeg har vært spesielt imponert over visjonen og engasjementet til Equinor og SSE Thermal, og mener de har evnene og kunnskapen som kreves for at prosjektene vi jobber med kan utvikles raskt, sier Mick Farr, direktør for Triton Power.

– I perioden under vårt eierskap ECP er stolt over å ha reposisjonert porteføljen i tråd med behovet for avkarbonisering. Ved å allerede ha gjort Deeside til en karbonnøytral leverandør av tjenester som sikrer stabilitet og forebygger frekvensavvik i strømnettet, med H2H Saltend underveis og med overgang til Equionors og SSE Thermals eierskap er vi overbevist om at anleggene vil fortsette å være en modell for miljømessig ansvarlig strømproduksjon gjennom energiomstillingen, sier Rahman D’Argenio, partner i ECP.

Equinor and SSE Thermal kjøper Triton Power for 341 millioner britiske pund. Når handelen er fullført, vil Equinor og SSE Thermal eie Triton Power gjennom et 50:50 joint venture. Handelen er ventet å sluttføres i september, forutsatt godkjennelse fra UK National Security Filing and EU Merger Control.

Kjøpet av Triton Power styrker Equinor og SSE Thermals portefølje av lavkarbonløsninger i Storbritannia. Denne inkluderer allerede planer om hydrogenkraftverk, hydrogenlager og gasskrafverk med karbonfangst og – lagring i Keadby og Peterhead.