Skip to content

Hydrogen

  1. Hjem
  2. Energi
  3. hydrogen

Hydrogen vil være et viktig bidrag til energiovergangen. Dette gjør vi allerede nå.

Hydrogen er en effektiv og miljøvennlig energibærer og vil være et viktig bidrag til bærekraftig energiutvikling. Hydrogen vurderes av mange som det ultimate drivstoffet for framtiden. Equinor deltar i flere viktige hydrogenprosjekter, som vi beskriver under.

Hvis hydrogenteknologien utvikles videre, ser potensialet lovende ut med tanke på økonomi og lavere utslipp. Vi har i flere tiår drevet med energi-innovasjon og deltar i flere prosjekter for å vise hvordan hydrogen kan gi skalerbar og lønnsom vekst i framtiden.

Avkarbonisering av energisystemet

For å hjelpe kunder i kraft-, varme- og transportsektoren med å redusere utslippene sine ser Equinor på muligheter til å gjøre naturgass om til rent hydrogen på et tidlig stadium, med fangst og lagring av CO2.

Dette er ennå på et tidlig stadium, men vi ser på dette som en spennende mulighet for naturgass i framtiden.

Produksjon av hydrogen fra naturgass med karbonfangst og -lagring, såkalt blått hydrogen, kan også være nøkkelen til å bevare norsk gass som en verdifull ressurs i en lavkarbonframtid. Under beskriver vi flere prosjekter vi deltar i for å vurdere denne tilnærmingen.

På veien mot nullutslippsenergi er det mange som mener at hydrogen er verdens endelige drivstoffløsning. Karbonfangst og -lagringsdelen av denne utviklingen er et viktig skritt i overgangsfasen for å legge til rette for en langsiktig, bærekraftig, global hydrogenøkonomi.

Kraftanlegg, Nederland
Kraftanlegg, Nederland
Foto: Sander Van Der Werf

H2M Eemshaven i Nederland

Equinor utvikler H2M Eemshaven, et lavkarbon-hydrogenprosjekt med mål om å bygge et produksjonsanlegg i Eemshaven industriområde hvor det skal reformeres naturgass fra norsk kontinentalsokkel (NCS) til hydrogen med CO2-fangst og -lagring.

Karbondioksid blir omgjort til flytende form og transportert til permanent lagring på norsk sokkel. Potensielle kunder av lavkarbonhydrogen er først og fremst stålproduksjon, kjemisk industri og kraftverk lokalisert i Nederland og i Ruhr/nordvestlige deler av Tyskland.

H2M Eemshaven vil bidra til å levere på Equinors klimaambisjon og hydrogenstrategi som posisjonerer Equinor i tre til fem store industrielle klynger som underbygger en ambisjon om en markedsandel på 10 % av europeisk hydrogen innen 2035. Equinors andel av den europeiske CO2-transporten og -lagringen kommer til å overstige 25 % innen 2035.

H2M Eemshaven er godt posisjonert til å betjene kunder i industriklynger i Nederland, samt i Ruhr-området og nordlige deler av Tyskland. Med en produksjonskapasitet på 1GW (235 000 tonn), vil H2M Eemshaven møte 2,3 % av Europas eksisterende etterspørsel etter gråhydrogen og 0,24 % av prognosen for det europeiske markedet for rent hydrogen for 2050.

Aksepter informasjonskapsler

Vil du se alt? Vi vil gjerne dele dette innholdet med deg, men først må du akseptere markedsførings-informasjonskapsler ved å tillate dem i innstillingene.

Thyssenkrupp Steel Europe

H2morrow Steel, Tyskland

Et av Europas største off-take-prosjekter er H2M Eemshaven-reformeringsanlegget, som muliggjør transformasjonen av en av Europas største stålprodusenter i Tyskland.

Equinor, Open Grid Europe (OGE) og Thyssenkrupp Steel Europe (tkSE) har arbeidet med et passende konsept for generering og transport av lavkarbonhydrogen til det største tyske stålverket i Duisburg siden 2019. I 2021 har den tyske gasstransportsystemoperatøren Thyssengas slutter seg til konsortiet som assosiert medlem for å komplettere ekspertisen innen infrastrukturplanlegging i Ruhr-området.

Hydrogen fra naturgass og kombinert karbonfangst og -lagring, såkalt "lavkarbonhydrogen", vil være nøkkelen til å avkarbonisere vanskelige sektorer som sement, stål og andre typer tungindustri og transport. Lavkarbonhydrogenet vil bli levert av H2M Eemshaven-anlegget i Nederland.

H2morrow-prosjektet ble startet allerede i 2018 gjennom en felles studie mellom Equinor og Open Grid Europe (OGE), de største overføringsnettoperatørene i Tyskland. Det fremhevet det store potensialet for å generere og transportere blått hydrogen til tyske industriklynger som i Nordrhein-Westfalen. Året etter ble det gjennomført en mulighetsstudie med stålprodusenten Thyssenkrupp Steel Europe (tkSE) for å utvikle et egnet konsept for å levere lavkarbonhydrogen til det største tyske stålverket i Duisburg.

Prosjektet kan være i drift innen 2028 og levere lavkarbonhydrogen fra Eemshaven i Nederland til det største stålverket i Ruhr-området i Tyskland.

For tiden fokuserer prosjektet og alle partnere på å utvikle passende retningslinjer og regelverk for å bringe det til en robust forretningscase.

Lavkarbonhydrogen kan produseres i store mengder relativt raskt, noe som betyr at hydrogenbehovet som forventes av industrien kan dekkes raskt.

Energisikkerhet og energiomstilling

Norge og Tyskland samarbeider om å skape fremtidens energisystem. Sammen med det tyske energiselskapet RWE har Equinor presentert en plan for å kunne erstatte kullkraftverk med gassfyrte, hydrogenklare kraftverk i Tyskland. Planen innebærer også å bygge produksjon av lavkarbon og fornybart hydrogen i Norge som skal eksporteres i rørledning til Tyskland.

Les mer om prosjekt

Equinor og VNG samarbeider om hydrogen, ammoniakk og CCS

Equinor og det tyske gassselskapet VNG AG vil samarbeide om lavkarbon hydrogen, ammoniakk og karbonfangst, utnyttelse og -lagring. En sentral del av samarbeidet er å vurdere muligheter for produksjon av lavkarbon hydrogen fra naturgass i Rostock ved Østersjøen.

De to selskapene har blitt enige om å vurdere alternativer for produksjon av lavkarbon hydrogen i Rostock øst i Tyskland. Ambisjonen er å fange, utnytte eller transportere og trygt lagre CO2 offshore i industriell skala.

Ved å produsere lavkarbon hydrogen vil karbonavtrykket reduseres med mer enn 95 prosent sammenlignet med dagens framstilling av hydrogen. Equinor og VNG deler troen på at samarbeid på tvers av bransjer og nasjoner er nødvendig for å løfte de store hydrogen- og CCS-prosjektene som trengs for å sikre lavkarbonenergi og råstoff i fremtiden.

Viktige elementer som skal vurderes:

  • Direkte import av lavkarbon hydrogen og ammoniakk fra Norge til Tyskland.
  • Planlegging, bygging og drift av et kraftverk i Rostock med en ventet, årlig hydrogenproduksjonskapasitet på over 230.000 tonn, somtilsvarer nesten 20 prosent av dagens tyske hydrogenmarked.
  • Utskilling av nesten to millioner tonn CO2 årlig fra hydrogenproduksjonen.
  • Frakt av flytende CO2 fra Rostock for permanent og sikker lagring offshore Norge.
Humber-broen i England

H2H Saltend: første steget mot nullutslipp i Humber-regionen i England

Dette prosjektet representerer et modig, men praktisk første skritt mot å levere verdens første netto-nullutslipp industriklynge innen 2040. Prosjektet kan spille en ledende rolle i Storbritannias reise mot netto null innen 2050, fornye Storbritannias største industrielle klynge, og tilgjengeliggjøre teknologi som vil kunne gjøre Storbritannia til et foregangsland i en global hydrogenøkonomi.

H21 North of England hydrogen
H21

H21 North of England

“H21 North of England” er en felles rapport som beskriver hvordan 3,7 millioner husstander og 40.000 bedrifter i Nord-England kan gå over fra naturgass til hydrogen og gjøres utslippsfrie innen 2034.

Equinor har bidratt til rapporten, som er utarbeidet i samarbeid med Northern Gas Networks og Cadent i 2018, og viser hvordan hydrogen kan spille en sentral rolle i avkarbonisering av oppvarmingssektoren.

Vi har vært en stor gassleverandør til Storbritannia i flere tiår, og vi er verdensledende på CCS. H21 North of England-rapportens anbefalinger passer derfor godt inn i vår strategi om å være et bredt energiselskap som satser på bærekraftige løsninger for en lavkarbonframtid.

Rent hydrogen kan produseres fra naturgass ved hjelp av eksisterende teknologi, ved et produksjonsanlegg med karbonfangstteknologi som drives av egen kraftproduksjon. CO2 som produseres, blir fanget som et biprodukt av prosessen og kan lagres trygt i saltvannsreservoarer dypt under havbunnen. Slike reservoarer finner man for eksempel utenfor nordøstkysten av England.

Aksepter informasjonskapsler

Vil du se alt? Vi vil gjerne dele dette innholdet med deg, men først må du akseptere markedsførings-informasjonskapsler ved å tillate dem i innstillingene.

H21 North of England nettside

Equinor går inn i Europas største prosjekt for grønt hydrogen

Equinor har gått inn NortH2 -prosjektet som har som mål å produsere grønt hydrogen ved bruk av fornybar kraft fra havvindanlegg utenfor kysten av Nederland.

Pressemelding 7. desember 2020