Skip to content

Brann på Mongstad er slukket

(UTC)Last modified
Mongstad
Mongstad
Foto: Equinor

Situasjonen er håndtert av beredskapsorganisasjonen og det er foretatt en kontrollert avbrenning fra lekkasjepunktet. Brannen er nå slukket.

Arbeidet med å ivareta og sikre berørt system fortsetter. Videre undersøkelser og eventuelle reparasjoner blir utført før den berørte delen av prosessanlegget kan startes opp igjen.

Tidligere pressemelding - 2022-07-03 10:38:

Det er oppstått en brann på Mongstad. Hendelsen ble rapportert i dag kl. 5.46 til Equinors beredskapsorganisasjon. Anlegget er evakuert med unntak av kritisk personell som ivaretar drift og beredskap. Det er ikke meldt om personskader.

Den offentlige redningstjenesten og myndighetene er varslet og Equinors beredskapsorganisasjon er mobilisert.

Det pågår en kontrollert utbrenning av innestengt volum gjennom trykkavlastning, med kontinuerlig kjøling av omkringliggende utstyr.

Hovedanlegget er fortsatt i drift, men deler av anlegget som er knyttet til produksjon av noen raffinerte produkter er påvirket.

Beredskapsorganisasjonen er i løpende kontakt med den offentlige redningstjenesten og andre relevante myndigheter i håndteringen av hendelsen.

Equinor har klare prioriteringer i beredskapssituasjoner. Vår første prioritet er å ta vare på de personene som er involvert i situasjonen, så miljøet og våre omgivelser, deretter å beskytte den tekniske integriteten for anlegget og våre industrielle interesser.

Årsakene til brannen er foreløpig ikke klare. Equinor vil samarbeide med myndighetene med sikte på å finne årsakene til hendelsen.

Siste nyheter