Skip to Content
no

Equinors H2H Saltend deltar i videreutviklingen av de første store hydrogenprosjektene i Storbritannia

(UTC)Last modified
Saltend Chemicals Park
Saltend Chemicals Park
(Foto: The Film Agency)

I dag kunngjorde BEIS at H2H Saltend har blitt valgt til å delta videre i den andre fasen av britiske myndigheters konkurranse for avkarbonisering av industriklynger.

Det britiske departementet for næring, energi og industristrategi (Business, Energy, and Industrial Strategy, BEIS) har kunngjort at Equinors hydrogenproduksjonsanlegg Hydrogen to Humber Saltend (H2H Saltend) har blitt valgt til å delta videre i den andre fasen av britiske myndigheters konkurranse for avkarbonisering av industriklynger.

De utvalgte prosjektene vil nå bli gjennomgått grundig av britiske myndigheter. Formålet er å vurdere om prosjektene vil være klare til å knytte seg til CO2-infrastrukturen til East Coast Cluster og komme i drift på midten av 2020-tallet.

I den første fasen av prosessen ble East Coast Cluster, som binder sammen Humber og Teesside via infrastrukturen for CO2-transport og -lagring, valgt til å bli en av de første to klyngene for karbonfangst, -bruk og -lagring i Storbritannia.

Equinors deltar i utviklingen av to nye gasskraftverkene med karbonfangst i Keadby, som er utviklet i samarbeid med SSE Thermal og i Teesside, i partnersamarbeid med bp. Disse prosjektene er også kvalifisert for deltagelse i neste runde.

Grete Tveit - portrett
Grete Tveit, direktør for lavkarbonløsninger i Equinor.
(Foto: Fiona Hanson)

– Det er fantastiske nyheter at britiske myndigheter har valgt tre av våre nyskapende prosjekter for karbonfangst og -lagring og hydrogen. De vil bidra til å avkarbonisere viktige og karbonintensive industrier, bevare dagens arbeidsplasser og skape nye, i tillegg til å gi muligheter for en lokal forsyningskjede. Vi ser fram til å samarbeide tett videre med britiske myndigheter, våre partnere og lokale interessenter for å levere disse store prosjektene. Dette vil styrke Storbritannias posisjon ytterligere som verdensledende i det grønne skiftet, sa Grete Tveit, direktør for lavkarbonløsninger i Equinor.

H2H Saltend er Equinors flaggskip-prosjekt, og omfatter et 600 megawatt-anlegg for hydrogenproduksjon med lave utslipp i Saltend Chemicals Park (SCP) øst for Hull.

Fem personer ser på utsikten til Saltend Chemicals Park
Equinor på besøk i Humber-området

Humber-området er den mest karbonintensive industriklyngen i Storbritannia, og H2H Saltend kan føre til at en rekke viktige virksomheter i SCP og Øst-Yorkshire-området kan redusere sine CO2-utslipp med nærmere én million tonn hvert år.

Prosjektene som blir endelig valgt skal være i drift i 2026/2027.

H2H Saltend er det første prosjektet i en større plan for Zero Carbon Humber -prosjektet, som er et UKRI-støttet partnersamarbeid mellom 14 organisasjoner som har engasjert seg for å gjøre Humber-området til verdens første klimanøytrale industriklynge innen 2040.

Equinor planlegger også sitt andre 1,2 gigawatt-anlegg for hydrogenproduksjon med lave utslipp i Humber-området, som, i kombinasjon med H2H Saltend, kan bidra med 18 prosent av britiske myndigheters mål om en hydrogenproduksjon på 10 gigawatt innen 2030.

I samarbeid med SSE Thermal planlegger Equinor også å utvikle verdens første store kraftverk som drives 100 prosent av hydrogen i Keadby og et foreslått hydrogenlagringsanlegg i Aldbrough.