Skip to content

Viktig skritt for å avkarbonisere Europa

(UTC)Last modified
Northern Lights tomt for landanlegg
Northern Lights-terminalen i Øygarden utenfor Bergen.
(Foto: Rikard Wilson / Equinor ASA)

Northern Lights, et JV eid av Equinor, Shell og TotalEnergies, har signert verdens første kommersielle avtale med Yara om CO2-transport og -lagring på tvers av landegrenser. Dette er et viktig skritt for å utvikle storskala avkarbonisering av tungindustri, som er nødvendig for å nå verdens klimamål.

Yara og Northern Lights har blitt enige om de viktigste kommersielle vilkårene for å transportere CO2 fanget fra Yara Sluiskil, et ammoniakk- og gjødselanlegg i Nederland, og lagres permanent under havbunnen utenfor kysten av Norge.

Anders Opedal - portrett
Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.
(Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor ASA)

– Dette er en viktig milepæl for utviklingen av karbonfangst, transport og lagring. Med den første kommersielle avtalen om transport og lagring av CO2, åpner vi en verdikjede som er avgjørende for at verden skal nå netto null innen 2050. Sammen med våre partnere bygger vi infrastruktur som bidrar til å avkarbonisere industri og energi, samt sikre industriutvikling og arbeidsplasser i en lavkarbonframtid, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.

Fra begynnelsen av 2025 skal 800.000 tonn CO2 fanges, komprimeres og gjøres flytende i Nederland. Deretter skal det transporteres med skip til terminalen i Øygarden for å lagres 2600 meter under havbunnen på den norske kontinentalsokkelen.

Det er betydelig lagringskapasitet på norsk sokkel, hvor Equinor og partnere har flere tiårs erfaring fra CO2-fangst og -lagring på Sleipner- og Snøhvit-feltene. Storskala CO2-fangst fra industri og trygg lagring av CO2 under havbunnen, muliggjør avkarbonisering av eksisterende industri som slipper ut CO2 som en del av prosessene sine.

Irene Rummelhoff - portrett
Irene Rummelhoff, konserndirektør for markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor.
(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor ASA)

– Med denne kommersielle avtalen passerer vi en stor milepæl i utviklingen av en verdikjede for karbonfangst, transport og lagring. Vi opplever økt etterspørsel etter en slik tjeneste, særlig fra store industriklynger i Europa. Fangst, transport og lagring av CO2 er også en forutsetning for å produsere blått hydrogen og ammoniakk. Disse produktene kan fjerne utslipp og brukes som lavkarbonenergi i mange industrier, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor.

Med volumene fra Yara har fase 1 nådd full kapasitet, og Northern Light JV jobber nå med å modne fase 2 for endelig investeringsbeslutning. Dette vil øke den totale kapasiteten til 5-6 millioner tonn CO2 per år.

Equinor vil fortsette å samarbeide med myndigheter og partnere for å utvikle norsk sokkel videre som en viktig energihub for fremtiden, som bygger på forutsetningene og erfaringene fra flere tiår med leting og produksjon av hydrokarboner på norsk sokkel.

Pressekonferanse
Pressekonferansen ble avholdt på ONS
Foto: Arne Reidar Mortensen

Pressekonferanse:

  • Annonseringen finner sted på ONS sitt pressesenter 09:00 (CEST) av konserndirektørene fra Northern Lights, Equinor, Shell, Total og Yara. Den ble også streamet: https://vimeo.com/event/2380537

Siste nyheter