Skip to content

Northern Lights

Karbonfangst og -lagring skal bli en stor del av den norske klimaløsningen. Northern Lights-prosjektet til Equinor, Shell og TotalEnergies inngår i satsningen som regjeringen kaller Langskip.

Illustrasjon av de ulike fasene innen fangst, transport og lagring av CO2

En del av Langskip-prosjektet for fullskala karbonfangst og -lagring

Aksepter informasjonskapsler

Vil du se alt? Vi vil gjerne dele dette innholdet med deg, men først må du akseptere markedsførings-informasjonskapsler ved å tillate dem i innstillingene.

Northern Lights-prosjektet er en del av det norske prosjektet for fullskala karbonfangst og -lagring (carbon capture and storage, CCS), kalt Langskip. Fullskala-prosjektet vil omfatte fangst av CO2 fra ett eller to industrielle fangstanlegg. Northern Lights-prosjektet omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO2 i et reservoar i den nordlige delen av Nordsjøen. 

Statsministeren åpner Northern Lights besøkssenter

Aksepter informasjonskapsler

Vil du se alt? Vi vil gjerne dele dette innholdet med deg, men først må du akseptere markedsførings-informasjonskapsler ved å tillate dem i innstillingene.

Fakta og tall

 • Northern Lights-prosjektet er en del av det norske prosjektet for fullskala karbonfangst og -lagring (carbon capture and storage, CCS). Fullskala-prosjektet vil omfatte fangst av CO2 fra ett eller to industrielle fangstanlegg. Northern Lights-prosjektet omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO2 i et reservoar i den nordlige delen av Nordsjøen.
 • Fase 1 omfatter kapasitet til å transportere, injisere og lagre inntil 1,5 millioner tonn CO2 per år. Når CO2 er fanget på land, vil den bli transportert med skip til mottaksanlegget i Øygarden, injisert i rør som går ut til brønnen på havbunnen og lagret permanent om lag 2.500 meter under havbunnen i Nordsjøen.

Drift

 • Anleggene skal etter planen komme i drift i 2024.
 • Mottaksanlegget for CO2 skal ligge på Energiparken industriområde i Øygarden kommune i Vestland. 
 • Anlegget skal driftes fra Equinors anlegg på Sture-terminalen i Øygarden og undervannsanleggene skal driftes fra Oseberg A-plattformen.

Lagring og sted

 • Utnyttelsestillatelse EL001 «Aurora» ble tildelt i januar 2019.
 • Lageret ligger 2.500 meter under havbunnen, sør for Troll-feltet.
 • I mars 2020 ble bekreftelsesbrønn Eos boret. Brønnen skal brukes til injeksjon og lagring av CO2.

Aksepter informasjonskapsler

Vil du se alt? Vi vil gjerne dele dette innholdet med deg, men først må du akseptere markedsførings-informasjonskapsler ved å tillate dem i innstillingene.

Mer om CCS i Equinor

Bakgrunnen for Northern Lights

Northern Lights-prosjektet er resultat av den norske regjeringens ambisjon om å utvikle en fullskala CCS-verdikjede i Norge innen 2024.

Som en del av denne ambisjonen la regjeringen ut mulighetsstudier om fangst-, transport- og lagringsløsninger i 2016. Sammen viste disse studiene muligheten for å realisere et fullskala CCS-prosjekt. Basert på dette utfallet besluttet regjeringen å fortsette utviklingen av de foretrukne konseptene gjennom en studieavtale som dekker konsept- og FEED (front-end engineering and design) studier.

Gassnova representerer den norske staten og fungerer som det koordinerende organet. Studiene dekker:

 • Fangst av CO2 ved avfall-til-energianlegget Fortum Oslo Varme i Oslo.
 • Fangst av CO2 ved sementfabrikken Norcem (Heidelberg Group) i Brevik.
 • Den kombinerte transport- og lagringsløsningen, styrt av samarbeidsavtalen mellom Equinor, Shell og TotalEnergies i Northern Lights-prosjektet.